Detaljplan för Othem Strandridargården 1 - Granskning

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 5 april 2017 har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 8 maj t o m 7 juni 2017. Handlingar finns även tillgängliga på hemsidan och på biblioteket, Torget 5 i Slite.

Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår av samrådsredogörelse som finns att se på hemsidan.

Detaljplanen följer inte den fördjupade översiktsplanen för Slite centrum antagen 1993-12-13 som anger allmänt ändamål.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostäder.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, senast den 7 juni 2017 . Ange namn, postadress och ärendenummer (BN 2013/2073). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

När tiden för granskningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet

Upplysningar lämnas av Monica Tingström, tfn 0498-269169

 

 

Sidan uppdaterad: 5 maj 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Planhandlingar

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?