Hållbara Gotland

Hållbara Gotland är ett nationellt uppdrag där 100 miljoner kronor har avsatts för att genomföra insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling på Gotland. Uppdraget är en följd av beslutet att skydda områden av riksintresse för naturvård på norra Gotland, ett beslut som innebär en begränsning i möjligheterna att fortsätta bryta kalk inom området. 

Uppdraget pågår under 2016–2019 och genomförs i samarbete mellan Tillväxtverket och Region Gotland. Syftet är att stärka näringslivets utvecklingsförutsättningar och långsiktigt bidra till ökad sysselsättning på ön.

På regional nivå ska uppdraget ses som en förstärkning av det regionala tillväxtarbetet där Tillväxtprogrammet är styrande. 

 

Ansökningsprocess

Om du har en projektidé om hur din organisation vill stärka näringslivsutvecklingen och skapa en hållbar regional tillväxt på Gotland går ansökningsprocessen till så här:

1 - Projektidé

Region Gotland erbjuder rådgivning för att säkerställa att tilltänkta projektidéer ligger i linje med Region Gotlands Tillväxtprogram för perioden.

Kontakta den strateg som är kontaktperson inom området (se kontaktrutan på sidan).

2 - Ansökan

Efter rådgivning med Region Gotland kan en ansökan lämnas in till Tillväxtverket via myndighetens elektroniska tjänst "Min ansökan".

I din ansökan kommer du behöva bifoga vår förenklade ansökningshandling/försättsblad. Här hittar du det.

Tillväxtverket kommer att skicka din ansökan vidare till Region Gotland.

 

3 - Hantering

Tillväxtverket kommer att kontakta dig för att diskutera din projektansökan. Vid behov kan du behöva komplettera din ansökan.

4 - Avstämning

Tillväxtverket och Region Gotland har en tät dialog om din ansökan för att säkerställa en effektiv beredning.

5 - Beslut

Region Gotland fattar enskilda beslut om projektansökan. Tillväxtverket fattar beslut efter Regionstyrelsen i Region Gotland.

Sidan uppdaterad: 29 mars 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Kontakt

Programkoordinator på Gotland
Lina Holmgren
Telefon: 0498-26 90 92
E-post: lina.holmgren@gotland.se

 

Ta gärna kontakt med någon av de strateger som är kontaktpersoner för uppdragets fem områden.

Ny industriell utveckling
Peter Bloom
Telefon: 0498-26 94 58
E-post: peter.bloom@gotland.se 

Hållbara livsmedel och maritima näringar 
Karin Farinder
Telefon: 0498-26 94 99
E-post: karin.farinder@gotland.se 

Besöksnäring och kultur
Mats Jansson
Telefon: 0498-26 95 23 
E-post: mats.jansson@gotland.se 

Digitalisering 
Maria Pettersson
Telefon: 0498-20 41 54
E-post: maria.pettersson03@gotland.se 

Kompetensförsörjning
Theresé Kullåker
Telefon: 0498-26 90 60 
E-post: therese.kullaker@gotland.se 

Mall

Använd gärna vår mall för projektskiss och titta på exemplet för vägledning när du formulerar och konkretiserar din projektidé.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?