Laddar meny...

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-09 13:58
Idag, den 9 februari, har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat förvaltningsberättelsen och årsbokslut för år 2016.

Resultatet för nämnden helåret 2016 är på 14,7 miljoner kronor. Det sammanlagda kravet om kostnadsminskningar för GVN:s verksamhetsområden har under året uppgått till 6,4 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent. Besparingsuppdraget inför 2016 var på 2,9 miljoner kronor. I och med bildandet av den nya förvaltningen fanns ett besparingskrav på en miljon kronor. I februari 2016 beslutade regionstyrelsen även om ett resultatkrav riktat till nämnden på 2,5 miljoner kronor. Under 2016 har de statsbidrag som GVN erhållit med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.

Gymnasieskolan har haft utmaningar

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har genomfört sitt första verksamhetsår som en samlad organisation för utbildning, arbetsmarknad och integration. Under det gångna året har de verksamheterna framgångsrikt löst uppdraget att på kort tid ta emot ett stort antal nyanlända och asylsökande. Integrationsenhetens uppdrag har utökats till ett samlat mottagande och inskrivning av barn och ungdomar i förskola, skola och gymnasium. Gymnasieskolan har haft stora utmaningar: geografisk spridning, trångboddhet och en större omorganisation. Men under sportlovet 2017 står nya Sävehuset inflyttningsklart och alla högskoleförberedande program kan åter samlas på en plats. Under året har Gotlands folkhögskola firat sitt 140-års jubileum.

Nämnden beslutade om remissvar på serviceutbudsutredning

GVN behandlade idag remissen på en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland. Några utgångspunkter har varit att se närmare på var gotlänningarna bor (befintligt och prognosticerat befolkningsunderlag), dagens serviceutbud och lokalisering, dagens kollektivtrafik och vad som kan anses vara skälig tillgänglighet i tid på hela Gotland.

Utifrån att nämnden (förutom i Visby) bedriver verksamheter i Roma, Fårösund och Hemse anser GVN att en väl fungerande kollektivtrafik är ett krav för att det ska finnas skälig tillgänglighet till dessa. Detta gäller såväl möjligheten för elever och studerande att ta sig till och från verksamheterna, som möjligheten för medarbetare att kunna bo över hela ön och ändå på ett hållbart sätt ta sig till och från arbetet. GVN anser att det ska finnas god tillgänglighet till service spridd över ön och väl fungerande kollektivtrafik, vilket ses som viktigt för nyanländas och asylsökandes förutsättningar för bosättning utanför Visby. Några områden som nämnden föreslår att utreda ytterligare är om skollokaler inte kan användas än mer för annan verksamhet på icke skoltid.

Nämnden vill att filmklustersatsning får fortsättning

Nämnden gav idag utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att ansöka om regionala tillväxtmedel för en fortsatt projektperiod på tre år för Filmkluster Fårösund. Detta under förutsättning att regionstyrelsen ger sin förvaltning motsvarande uppdrag samt att kultur- och fritidsnämnden, om de är berörda, ställer sig bakom ansökan. Gotlands folkhögskola har haft uppdraget att skapa ett kluster med olika filmrelaterade verksamheter  på området Kustparken i Fårösund. Tanken med etableringen är att detta ska leda till förutsättningarna för filmskapande, tillväxt och arbetstillfällen på Gotland och speciellt Fårösund.

Dialog har förts om studentfirande

Gymnasie- och vuxenutbildningschefen rapporterade för nämnden om den dialog som förts mellan skolledningen för Wisbygymnasiet, Polisen och studentkommittén inför kommande studentfirandet. Polisen har informerat om att kraven för tillståndsgivandet kommer att skärpas och förtydligas när det gäller den traditionella kortegen på studentdagen. Detta kopplat till Transportstyrelsens regler för studentflak vid korta tillfälliga transporter.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Lilla stora livet - en minimusikal för nyfikna (från 6 år)

Publicerad 2017-02-08 16:30 Riksteatern gästar ön med en helt ny familjeföreställning där Lotta Olsson och Ulf Nilsson står för manus och musiken är nykomponera...

Dags för Rum för kultur!

Publicerad 2017-02-08 15:55 22 februari, det är datumet för nästa Rum för kultur och den här gången är temat kulturskapandets villkor.

Socialnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 15:13 Bättre resultat än väntat, förändrad HVB-organisation och ny handlingsplan för äldrefrågor. Det var några av punkterna som behandlad...

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 15:08 Idag den 8 februari har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden behandlade bland annat förvaltningsberättelsen och å...

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2017-02-08 14:18 Gotlänningarna har tillgång till en hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalité och hög tillgänglighet och öborna har förtroende...

Workshops – en del i ett större arbete att skapa ett bättre företagsklimat

Publicerad 2017-02-08 13:53 I morgon, torsdag, genomförs den andra och sista workshopen om ”myndighetsutövning, rådgivning och service” för handläggare och chef...

Webb-TV från kultur- och fritidsnämnden 7 februari

Publicerad 2017-02-08 09:58 Kultur- och fritidsnämnden beslutade igår bland annat att köpa lämpliga inventarier från O´Learys konkursbo på ICA Maxi Arena och at...

Öppna möten kring framtidens serviceutbud

Publicerad 2017-02-08 09:21 Under mars kommer Region Gotland hålla öppna möten på sju platser runt om på ön för att prata om den planerade strategin för ett lån...

Delegation från Region Gotland jobbar i Kibaha med avfall och lokal demokrati

Publicerad 2017-02-08 09:08 Region Gotlands kommunala partnerskap med Kibaha kommun i Tanzania fortsätter med ett framgångsrikt avfallsprojekt och politikermöte...

Nya informationsskärmar till bussarna i april

Publicerad 2017-02-07 09:01 De nya bussarna är nu i gång inom kollektivtrafiken på Gotland.
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 9 februari 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?