Kunskapsunderlag för Framtidens serviceutbud

Syftet med Region Gotlands strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud är att skapa en helhetsbild av servicebehov, tillgänglighetskrav och befolkningsutveckling, samt identifiera åtgärder för att vidmakthålla ett hållbart serviceutbud för boende, besökare och företagare på ön utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar som finns.

Det ekonomiska läge som Region Gotland befinner sig i ställer redan idag krav på förändringar av serviceutbudet. Även utmaningar att rekrytera behörig och kompetent personal innebär en trolig framtida förändring vad gäller arbetssättet. Inriktningen är att, trots kommande förändringar, bibehålla, och i möjligaste mån, stärka kvaliteten i de regionala tjänsterna.

I arbetet med att landsbygdssäkra resultatet ska de kommande förslagen sättas i relation till hur det påverkar möjligheten för gotlänningen att bo och ha sin arbetsplats där hen vill. Strategin för ett långsiktigt hållbart serviceutbud ska vara ett underlag för verksamheternas planeringsarbete och beaktas i arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin.

Under arbetet med denna strategi har inriktningen varit att optimera balansen mellan de tre faktorerna; tillgänglighet i tid, kvalitet och kostnad. Det vill säga balansera vikten av attraktivitet (tillgänglighet i tid och kvalitet) och kostnad. En utgångspunkt är att få en effektiv verksamhet för skattebetalarnas pengar.

Vad händer nu?

Under våren har underlaget varit på remiss och nu påbörjas arbetet att sammanställa alla åsikter, yttranden och remissvar som kommit in. Dels från de öppna mötena med allmänheten, men även från de möten som hållits med utvecklingsbolag och företag runt om på Gotland. Vi kommer att sammanfatta slutsatser och utmaningar inför den fortsatta processen med strategin.

Än är det för tidigt att säga när en strategi finns klar, ett förslag planeras att presenteras för regionstyrelsen och regionfullmäktige till sommaren.

 

Sidan uppdaterad: 3 april 2017
Ansvarig för sidan: Tove Thuresson

Kontakt

Projektledare
Mia Stuhre
Telefon: 0498-26 90 85
E-post: mia.stuhre@gotland.se

Avdelningschef regional utveckling och direktör för regional utveckling
Stefan Persson
Telefon: 0498-20 41 58
E-post: stefan.persson@gotland.se

Skicka oss gärna ett meddelande med dina synpunkter och funderingar på serviceutbud@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?