Laddar meny...

Journalgranskning visar att säkerheten i vården ökar

Publicerad 2016-12-22 10:40
Tre och ett halvt års resultat från journalgranskning av inneliggande vård enligt en särskild metod har kunnat visa att sjukvården i Sverige blivit säkrare. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting, som presenterats idag. Även på Visby lasarett pekar granskningen på att vården blivit säkrare.

2012 utbildades läkare och sjuksköterskor i en särskild granskningsmetod, som syftar till att upptäcka icke kända vårdskador. Metoden går ut på att söka i patientjournaler efter så kallade ”triggers”, olika typer av information som kan signalera att något inte gått som planerat i vårdförloppet. De vårdskador som upptäcks på det här sättet kan sedan delas upp i undvikbara och icke undvikbara.

Sedan 2013 har sex sjuksköterskor och tre läkare varje månad granskat ett slumpmässigt urval av patienter som vårdads inneliggande på Visby lasarett. Liknande grupper har funnits på alla landets akutsjukhus. En nationell rapport över resultaten har sammanställts av Sveriges kommuner och landsting, SKL, och publicerats idag.

Rapporten visar att förekomsten av vårdrelaterade infektioner, skadlig överfyllnad av urinblåsa (i samband med sövning under operation) samt sviktande livsviktiga kroppsfunktioner har minskat. Journalgranskningarna på Gotland tyder på delvis samma resultat: Sjukvården har minskat förekomsten av vårdskador, främst vårdrelaterade infektioner och kirurgiska skador.

– Metoden har hittills kunnat tillämpas på somatisk vård av vuxna. Fler specialiteter följer efter. I år har en grupp utbildats och påbörjat granskning av psykiatrisk heldygnsvård, säger chefläkare Gunnar Ramstedt.


Den nationella rapporten pekar på en ökad risk för vårdskador när patienter vårdas på annan avdelning än där den specifika kompetensen finns, till exempel en patient med hjärtsvikt som vårdas på kirurgisk avdelning eller en höftopererad patient som vårdas på en invärtesmedicinsk avdelning. Problemet med utlokaliserade patienter finns också på Visby lasarett. Någon säkert ökad risk har inte kunnat påvisas i journalgranskningen, men det relativt begränsade antalet patienter som granskas gör resultatet osäkert. Utlokalisering av patienter måste därför ses som en ökad risk för vårdskador.

– Vi måste fortsätta vårt arbete på Gotland för att minska behovet av inneliggande vård. Då kan antalet utlokaliserade patienter minskas och vården göras säkrare, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.

Samarbetet med Uppsala Universitet ska fördjupas

Publicerad 2016-12-21 16:17 Vid regionfullmäktiges sammanträde i måndags fastslogs överenskommelsen om ett strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Upp...

Nobelpris och medaljer när litteraturen är i fokus på Gråboskolan

Publicerad 2016-12-21 15:29 På Gråboskolan och Gråbobiblioteket i Visby arbetar man lustfyllt och träget med läsning och skrivande. I början av december delades...

Nya program för Anhörigcenter våren 2017

Publicerad 2016-12-21 15:16 Nu finns vårens program för Anhörigcenter runtom på Gotland att ladda ner via vår hemsida: www.gotland.se/anhorigstod De tre program...

Öppettider på ungdomsgårdar och ungkulturhus under jullovet

Publicerad 2016-12-21 15:11 Fenix ungkulturhus och nästan alla ungdomsgårdar runt om på ön har öppet under jullovet. Men det kan vara lite ändrade dagar och tid...

Allt fler blir botade från sin cancer och fler lever längre efter en cancerdiagnos

Publicerad 2016-12-21 13:10 Det visar ny statistik för samtliga cancerdiagnoser sedan 1990 i Region Gotland.

Nu startar utställningen för den fördjupade översiktplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik

Publicerad 2016-12-20 14:58 Översiktsplanen ska kartlägga hur Östergarnslandet under en 20-års period kan utvecklas i samklang med områdets höga natur- och kult...

Ny taxa för plan- och bygglagens område

Publicerad 2016-12-20 14:25 För ärenden registrerade efter den 1 januari 2017 gäller en ny taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområden. Den nya taxan är en...

Gotlands bibliotek har startat minifilial på båten

Publicerad 2016-12-20 09:30 Nu kan de unga resenärerna på Destination Gotlands båtar få tiden att gå fortare genom att biblioteken på Gotland har börjat med utl...

Tvåspråkspåsar för läsglädje och språkutveckling hos nyanlända barn

Publicerad 2016-12-20 09:22 Nu erbjuder flera av biblioteken på Gotland ”tvåspråkspåsar”, en idé för att skapa läsglädje och samtidigt fokusera på språkutveckli...

Regionen och Uppsala universitet bildar strategiskt partnerskap

Publicerad 2016-12-19 15:59 Region Gotland och Uppsala universitet fördjupar sitt samarbete med ett strategiskt partnerskap, som i dag undertecknades vid region...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 22 december 2016
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Definitioner

Skada
Skada är ett ur patientens synvinkel oönskat resultat, som ligger utanför det normala vårdförloppet.

Vårdskada
Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Allvarlig vårdskada
Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Komplikation
Begreppet komplikation beskriver också oönskade resultat, men ur sjukvårdens synvinkel, som följd av de risker en medicinsk åtgärd innebär.

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?