Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Nu startar utställningen för den fördjupade översiktplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik

Publicerad 2016-12-20 14:58
Översiktsplanen ska kartlägga hur Östergarnslandet under en 20-års period kan utvecklas i samklang med områdets höga natur- och kulturvärden. I förslaget pekas bland annat ut områden för nyetableringar av villor och flerfamiljshus och samt hur det lokala företagandet kan utvecklas.

Förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik pekar också ut pendlings- och samåkningsparkeringar och områden för turismändamål.

Inom Katthammarsvik föreslås, förutom möjligheten till ett 80-tal nya bostäder, ett så kallat LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära område) för att möjliggöra näringslivsutveckling, stärka samhället som serviceort och öka attraktiviteten för både boende och besökare.

Alla är välkomna att ta del av förslaget och att lämna synpunkter
Utställningen pågår under perioden 20 december 2016 – 28 februari 2017. Alla är välkomna med synpunkter och förslag på hur vi tillsammans kan bidra till en positiv utveckling för det framtida Östergarnslandet. Den 1 februari kommer det att hållas ett informationsmöte i Katthammarsvik. Handlingar med översiktliga kartor ställs ut i Katthammarsvik och i Visby.

När planen har blivit antagen kommer den att vara vägledande i kommande detaljplanering och bygglovprövning för området.

Förändrat förslag efter samrådstiden
Under sommaren och hösten 2015 hölls ett samråd kring förslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik. Engagemanget var stort och många tankar och idéer om den framtida utvecklingen lämnades in under samrådsperioden. Förslaget som nu ställs ut har omarbetats efter dessa synpunkter.

Här hittar du samrådshandlingarna under tiden för utställningen:

  • Skolhuset Östergarn, Katthammarsvik
  • Östergarns bibliotek/bygdegård, Katthammarsvik
  • Region Gotlands entré, Visborgsallén 19, Visby

Läs gärna mer om förslaget här på vår hemsida

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 21 december 2016
Ansvarig för sidan: Jenny Lilius

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?