Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Ny taxa för plan- och bygglagens område

Publicerad 2016-12-20 14:25
För ärenden registrerade efter den 1 januari 2017 gäller en ny taxa för plan- och bygglagens verksamhetsområden. Den nya taxan är enkel, tydlig och transparent.

Taxan för byggnadsnämndens verksamhet omfattar bygglov, planer och kart- och mätåtgärder.  Den nya taxan gör det möjligt för dig som söker ett bygglov eller detaljplan att få veta vad det kommer att kosta i förväg.  Det är möjligt eftersom den nya taxan grundas på ett timpris och en genomsnittlig handläggningstid per ärendetyp.

 

Ledorden är enkel, tydlig och transparent
Modellen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och väl beprövad i andra kommuner. Ledorden för modellen från SKL är att den ska vara enkel, tydlig och transparent. Modellen gör att taxan också går att digitalisera och bli tillgänglig via webben.

 

Den nya taxan blir rätt
Den nya taxan följer kommunallagens två principer – likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen reglerar att kommuner och landsting inte går med vinst eller tar ut avgifter som överstiger den faktiska kostnaden. Likställighetsprincipen säkerställer att alla blir behandlade lika och att lika avgift tas ut för lika prestation.

Taxan grundas på ett timpris och en genomsnittlig handläggningstid.  Effekten av den nya taxan beräknas ge ökade intäkter totalt sett. De ökade intäkterna beror till största delen på att timpriset höjs från 810 kronor till 920 kronor och att den debiterbara tiden ökar. Per ärendetyp kan dock avgifterna bli så väl högre som lägre än tidigare. 

 

Beslut i regionfullmäktige
Det är regionfullmäktige som beslutar om avgifter och taxor. Förslaget har beslutas i tre olika politiska instanser – byggnadsnämnd, regionstyrelse och slutligen regionfullmäktige.

Den nya taxan gäller för ärenden registrerade från och med 1 januari 2017.

Kort om taxan

  • Rätt taxa som är lika för alla och följer självkostnadsprincipen.
  • Ökad transparens - du som sökande ska veta vad du betalar för och hur mycket det kostar.
  • Enkel och tydlig handläggning.
  • Tydligare taxa - du som söker bygglov eller detaljplan får veta direkt vad det kostar.
  • Gör det möjligt att digitalisera taxan.
  • Taxan gäller för ärenden registrerade från och med den
  • 1 januari 2017.

 

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 20 december 2016
Ansvarig för sidan: Jenny Lilius

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?