Regionstyrelseförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning samt ger internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar.

Det regionala utvecklingsansvaret innebär arbete för social, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt för hela Gotland. Ansvaret omfattar i huvudsak frågor som näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling, välfärd och folkhälsa, kompetensförsörjning och arbetsmarknad, miljö, samhällsplanering och exploatering.
 

Koncernstyrning omfattar regionens styrsystem, styrkort, planerings- och uppföljningsprocess med syfte att utveckla regionens organisation och processer med resurseffektivitet och i enlighet med övergripande strategisk inriktning. Arbetet omfattar i huvudsak områden som ekonomi, HR, kommunikation, verksamhet och kvalitet, digital utveckling och gemensamma resurser som fordon, arkiv samt mat och måltid.
 

Koncernsamordning omfattar att utifrån brukarens behov av samordnade insatser leda arbetet med att utveckla gränssnitt och förvaltningsövergripande utvecklingsfrågor. Detta kan omfatta frågor som exempelvis integration, barn- och ungdomsfrågor, psykisk ohälsa, e-hälsa och äldre i behov av särskilt stöd.
 

Stöd och service omfattar att erbjuda effektiva tjänster som skapar värde för regionens medarbetare och chefer och underlättar för övriga förvaltningars verksamheter att nå sina mål. Arbetet omfattar i huvudsak HR, ekonomi, kommunikation och IT samt måltidsverksamhet, städ, vaktmästeri, fordonshantering, varuförsörjning samt hjälpmedelshantering.

 

Regionstyrelsen är ansvarig nämnd

Information om regionstyrelsen, sammanträden, kallelser och ledamöter.


 

Peter Lindvall 

Peter Lindvall, regiondirektör

 

 

Karolina Samuelsson

 

Karolina Samuelsson, biträdande regiondirektör och förvaltningschef 

Sidan uppdaterad: 3 juli 2017
Ansvarig för sidan: Malin Bodenholm

Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se   

 
Peter Lindvall
Regiondirektör
Telefon: 0498-26 90 45
E-post: peter.lindvall@gotland.se
 
Karolina Samuelsson
Biträdande regiondirektör och förvaltningschef
Telefon: 0498-26 94 78
E-post: karolina.samuelsson@gotland.se
 
 

Pressbilder på bland andra regiondirektören och biträdande regiondirektören.

Strategiska nätverk

Regionstyrelseförvaltningens medarbetare leder ett antal nätverk med representanter från de övriga förvaltningarna.

 
Dessa nätverk är ett led i koncernledningen och de spelar en viktig roll både när det gäller att utforma strategier och genomföra fattade beslut. 
 
 
Koncernledningsgruppen 
Ansvarig: Peter Lindvall, regiondirektör 
 
Ekonomichefsnätverket 
Ansvarig: Åsa Högberg, ekonomidirektör 
 
Kommunikationsstrategigruppen 
Ansvarig: Ulrika Holm, kommunikationsdirektör 
 
HR-nätverket 
Ansvarig: Lotta Israelsson, HR-direktör
 
IT-strategigrupp
Ansvarig: Bo Magnusson, administrativ utvecklingschef
 
Lokalförsörjningsgrupp
Ansvarig: Per-Eric Edlund, försörjningsstrateg

Strategiskt upphandlingsråd
Ansvarig: Åsa Högberg, ekonomidirektör
 
Kvalitetsnätverk
Ansvarig: Björn Linder, strateg

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?