Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Detaljplan för Fårö Nystugu 1:3 (skifte 2) - granskning

Ett förslag till detaljplan för rubricerad fastighet, daterat 2016-11-23 har upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen och förslaget ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande. Planförslaget ställs ut i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 19 december 2016 t o m 27 januari 2017. Handlingar finns även tillgängliga på hemsidan.

Efter samrådet med detaljplanen har ändringar av planförslaget skett, vilka framgår av samrådsredogörelsen.

Detaljplanen följer inte den fördjupade översiktsplanen för Fårö avseende tomtstorlek på de fem tomterna i södra delen.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att tillskapa sex kompletterande fastigheter för bostadsbebyggelse inom den aktuella fastigheten Fårö Nystugu 1:3 (2).

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby, senast den 27 januari 2017. Ange namn, postadress och ärendenummer (2014/2513). Den som då inte har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

När tiden för utställningen gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av Monica Tingström, tfn 0498-269169.

Sidan uppdaterad: 14 december 2016
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?