Detaljplan för Othem Strandridaregården 1 - samråd

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnads-förvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planförslaget finns tillgängligt på Region Gotlands hemsida;  samt på i Region Gotlands entré, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se, senast 2017-01-20. Ange namn, postadress, e-postadress och ärendenummer (2013/2073).

När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter för byggnadsnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostads-rättshavare eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Monica Tingström tfn 0498-269169.

Sidan uppdaterad: 14 december 2016
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Planhandlingar

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?