Laddar meny...

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-12-13 14:24
Idag den 13 december har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Bland annat har ledamöterna beslutat avveckla förskolan i Hogrän.

BUN tog i dag del av månadsrapporten för oktober. Prognosen för nämnden visar ett positivt resultat på på 17,8 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats med 4,3 miljoner kronor jämfört med månaden innan. Detta innebär att nämnden klarar det av regionfullmäktige satta resultatkravet på på elva miljoner kronor.

Hogrän förskola läggs ned

BUN beslutade idag att avveckla Hogrän förskola från och med höstterminen 2017. Detta mot bakgrund av att en översyn pågår av mindre förskolenheter både i Visby och på landsbygden – ett sätt att minska kostnaderna för förskoleverksamheten på Gotland så att de hamnar på samma nivå som jämförbara kommuners och rikets kostnader. Den strategi som regionfullmäktige fastslagit för att nå en hållbar ekonomi och kompetensförsörjning samt öka de pedagogiska möjligheterna, är att förskole- och skolverksamheter ska koncentreras till större enheter. Beslutet var inte enhälligt. Centerpartiet yrkade på avslag. Votering begärdes, som slutade tio mot tre röster för avveckling. Avvecklingen i Hogrän ger en kostnadsminskning på 2,2 miljoner kronor. De familjer som idag har barn placerade i Hogrän förskola får ny förskoleplats i den förskola man önskar.

Fristående skolor ska kompenseras

Nämnden beslutade idag att kompensera Guteskolan AB med 645 198 kronor samt sex procent moms på grund av att den kommunala grundskolan fick extra medel för att täcka underskott under åren 2011-2013. Detta utifrån likavillkorsprincipen. För samma period kompenseras även Pysslingen förskolor och skolor AB med 1 857 289 kronor samt sex procent moms.

Rapport om det självmordsförebyggande arbete

Nämnden informerades idag om det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och självmord av verksamhetschefen för barn- och elevhälsan. Detta utifrån den i april beslutade handlingsplanen på området med speciellt fokus på barn och unga. Ledamöterna fick ta del av implementeringsarbetet med planen och de aktiviteter kopplat till planen som pågår. Det handlar bland annat om kunskapshöjande informationsinsatser och fortbildning av barn- och elevhälsans personal.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Webb-TV från kultur- och fritidsnämnden 13 december

Publicerad 2016-12-13 13:00 Nämnden har bland annat beslutat att ge Länsteaterns ett extra stöd om 300 000 kr samt fördelat investeringsbidrag och verksamhetsstöd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-12-12 14:20 Idag den 12 december har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Bland annat konstaterar nämnden att det ser ut att...

Rum för kultur - kulturplanen är klar!

Publicerad 2016-12-12 12:07 Den regionala kulturplanen för 2017-2020 är nu klar efter att den tagits i regionfullmäktige. Det vill vi fira genom att välkomna al...

Kraftsamling kring unga vuxnas psykiska hälsa

Publicerad 2016-12-12 11:44 Idag samlas 130 medarbetare från öns hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur och fritid, elevhälsa och Arbetsförmedlingen i Ljusgå...

Förbjudna kosttillskott i länens livsmedelsverksamheter

Publicerad 2016-12-12 09:54 Otillåtna kosttillskott finns i några livsmedelsverksamheter på Gotland och Kalmar län. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost som ef...

Från tystnad till kunskap

Publicerad 2016-12-09 15:05 Socialförvaltningen satsar på att öka medarbetarnas kunskaper om hbtq-frågor. Idag samlades ett femtiotal medarbetare i Ljusgården p...

Svante, Hugo och Thomas jobbar i köket inför Nobelfesten

Publicerad 2016-12-09 14:18 Så har det blivit dags för årets Nobelfest. Ett fyrtiotal kockar hjälps imorgon lördag åt med att göra maten till den exklusiva bank...

Gråboskolan firar lilla Nobeldagen

Publicerad 2016-12-09 14:14 På Gråboskolan förbereds just nu firandet av lilla Nobeldagen som denna gång hålls den 12 december. Som vanligt blir det högtidlig u...

Beställningsstopp efter allvarligt missförhållande

Publicerad 2016-12-08 13:46 Socialförvaltningen inför ett tillfälligt beställningsstopp för Visby Hemtjänst efter att det framkommit information om ett allvarli...

Webb-tv: Mer pengar till äldre och satsning på familjehem

Publicerad 2016-12-07 15:34 Idag har socialnämnden bland annat behandlat: strategisk plan och budget 2017, ny upphandling av äldreboenden och beslutat om att ut...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 december 2016
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?