Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-12-13 14:24
Idag den 13 december har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Bland annat har ledamöterna beslutat avveckla förskolan i Hogrän.

BUN tog i dag del av månadsrapporten för oktober. Prognosen för nämnden visar ett positivt resultat på på 17,8 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats med 4,3 miljoner kronor jämfört med månaden innan. Detta innebär att nämnden klarar det av regionfullmäktige satta resultatkravet på på elva miljoner kronor.

Hogrän förskola läggs ned

BUN beslutade idag att avveckla Hogrän förskola från och med höstterminen 2017. Detta mot bakgrund av att en översyn pågår av mindre förskolenheter både i Visby och på landsbygden – ett sätt att minska kostnaderna för förskoleverksamheten på Gotland så att de hamnar på samma nivå som jämförbara kommuners och rikets kostnader. Den strategi som regionfullmäktige fastslagit för att nå en hållbar ekonomi och kompetensförsörjning samt öka de pedagogiska möjligheterna, är att förskole- och skolverksamheter ska koncentreras till större enheter. Beslutet var inte enhälligt. Centerpartiet yrkade på avslag. Votering begärdes, som slutade tio mot tre röster för avveckling. Avvecklingen i Hogrän ger en kostnadsminskning på 2,2 miljoner kronor. De familjer som idag har barn placerade i Hogrän förskola får ny förskoleplats i den förskola man önskar.

Fristående skolor ska kompenseras

Nämnden beslutade idag att kompensera Guteskolan AB med 645 198 kronor samt sex procent moms på grund av att den kommunala grundskolan fick extra medel för att täcka underskott under åren 2011-2013. Detta utifrån likavillkorsprincipen. För samma period kompenseras även Pysslingen förskolor och skolor AB med 1 857 289 kronor samt sex procent moms.

Rapport om det självmordsförebyggande arbete

Nämnden informerades idag om det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa och självmord av verksamhetschefen för barn- och elevhälsan. Detta utifrån den i april beslutade handlingsplanen på området med speciellt fokus på barn och unga. Ledamöterna fick ta del av implementeringsarbetet med planen och de aktiviteter kopplat till planen som pågår. Det handlar bland annat om kunskapshöjande informationsinsatser och fortbildning av barn- och elevhälsans personal.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 december 2016
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?