Laddar meny...

Webb-TV från kultur- och fritidsnämnden 13 december

Publicerad 2016-12-13 13:00
Nämnden har bland annat beslutat att ge Länsteaterns ett extra stöd om 300 000 kr samt fördelat investeringsbidrag och verksamhetsstöd.strong="">

Hemställan från Länsteatern
Länsteatern på Gotland har ställt frågan till nämnden om utökat stöd för
verksamheten under 2016. Bakgrunden är att en planerad föreställning inte kunnat genomföras på grund av ett oväntat dödsfall. En enig nämnd gör bedömningen att Länsteatern ska få stöd och beviljar därför ett engångsbelopp om 300 000 kr för att stödja teatern i den extraordinära situation de försatts i.

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler
Till 2017 har åtta föreningar ansökt om bidrag varav kultur- och fritidsnämnden beslutat att bevilja fyra av dessa ansökningar. De föreningar som fått bidrag enligt ansökan är Endre Bygdegårdsförening, Fröjel Hembygdsförening och Halla Sockenförening. Även Gammelgarns Bygdegårdsförening har fått bidrag men inte hela det sökta beloppet. Totalt beslutades det om bidrag om 300 155 kronor.

Fördelning av investeringsbidrag till idrottsanläggningar
Sex föreningar har sökt bidrag till investeringar under 2017 varav fyra föreningar beviljas bidrag; Sudergutarnas Ridhusförening, Visborgs skytteförening, Visby Tennisklubb och MX Visby Motorklubb. Totalt beviljades 355 000 kr i investeringsbidrag.

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer
I år har 42 ansökningar inkommit från olika kulturorganisationer varav fyra är från organisationer som söker verksamhetsstöd för första gången. Sammanlagda sökbelopp är 7 178 761 kr med tillgängligt budgetbelopp på 5 600 000 kr som fördelats i enlighet med förslaget. 

Handlingarna till dagens nämnd finns på http://www.gotland.se/68977 där man också kan se listan på de organisationer och föreningar so fått stöd då förslagen klubbades utan ändring.

 

Hemställan från Länsteatern
Länsteatern på Gotland har ställt frågan till nämnden om utökat stöd för verksamheten under 2016. Bakgrunden är att en planerad föreställning inte kunnat genomföras på grund av ett oväntat dödsfall. En enig nämnd gör bedömningen att Länsteatern ska få stöd och beviljar därför ett engångsbelopp om 300 000 kr för att stödja teatern i den extraordinära situation de försatts i.

Fördelning av investeringsbidrag till samlingslokaler
Till 2017 har åtta föreningar ansökt om bidrag varav kultur- och fritidsnämnden beslutat att bevilja fyra av dessa ansökningar. De föreningar som fått bidrag enligt ansökan är Endre Bygdegårdsförening, Fröjel Hembygdsförening och Halla Sockenförening. Även Gammelgarns Bygdegårdsförening har fått bidrag men inte hela det sökta beloppet. Totalt beslutades det om bidrag om 300 155 kronor.

Fördelning av investeringsbidrag till idrottsanläggningar
Sex föreningar har sökt bidrag till investeringar under 2017 varav fyra föreningar beviljas bidrag; Sudergutarnas Ridhusförening, Visborgs skytteförening, Visby Tennisklubb och MX Visby Motorklubb. Totalt beviljades 355 000 kr i investeringsbidrag.

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer
I år har 42 ansökningar inkommit från olika kulturorganisationer varav fyra är från organisationer som söker verksamhetsstöd för första gången. Sammanlagda sökbelopp är 7 178 761 kr med tillgängligt budgetbelopp på 5 600 000 kr som fördelats i enlighet med förslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-12-12 14:20 Idag den 12 december har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Bland annat konstaterar nämnden att det ser ut att...

Rum för kultur - kulturplanen är klar!

Publicerad 2016-12-12 12:07 Den regionala kulturplanen för 2017-2020 är nu klar efter att den tagits i regionfullmäktige. Det vill vi fira genom att välkomna al...

Kraftsamling kring unga vuxnas psykiska hälsa

Publicerad 2016-12-12 11:44 Idag samlas 130 medarbetare från öns hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur och fritid, elevhälsa och Arbetsförmedlingen i Ljusgå...

Förbjudna kosttillskott i länens livsmedelsverksamheter

Publicerad 2016-12-12 09:54 Otillåtna kosttillskott finns i några livsmedelsverksamheter på Gotland och Kalmar län. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost som ef...

Från tystnad till kunskap

Publicerad 2016-12-09 15:05 Socialförvaltningen satsar på att öka medarbetarnas kunskaper om hbtq-frågor. Idag samlades ett femtiotal medarbetare i Ljusgården p...

Svante, Hugo och Thomas jobbar i köket inför Nobelfesten

Publicerad 2016-12-09 14:18 Så har det blivit dags för årets Nobelfest. Ett fyrtiotal kockar hjälps imorgon lördag åt med att göra maten till den exklusiva bank...

Gråboskolan firar lilla Nobeldagen

Publicerad 2016-12-09 14:14 På Gråboskolan förbereds just nu firandet av lilla Nobeldagen som denna gång hålls den 12 december. Som vanligt blir det högtidlig u...

Beställningsstopp efter allvarligt missförhållande

Publicerad 2016-12-08 13:46 Socialförvaltningen inför ett tillfälligt beställningsstopp för Visby Hemtjänst efter att det framkommit information om ett allvarli...

Webb-tv: Mer pengar till äldre och satsning på familjehem

Publicerad 2016-12-07 15:34 Idag har socialnämnden bland annat behandlat: strategisk plan och budget 2017, ny upphandling av äldreboenden och beslutat om att ut...

Region Gotland och Skolverket tecknar avtal om insatser kring nyanländas lärande

Publicerad 2016-12-07 12:29 Under onsdagen tecknar Skolverket och Region Gotland en överenskommelse kring insatser som ska genomföras för nyanländas lärande. Sy...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 13 december 2016
Ansvarig för sidan: Jonas Beltrame Linné

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?