Laddar meny...

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-12-12 14:20
Idag den 12 december har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Bland annat konstaterar nämnden att det ser ut att bli ett överskott på omkring åtta miljoner kronor för år 2016 enligt senaste prognosen.

Nämnden tog idag del av november månads ekonomiska rapport. Den visar på ett prognostiserat resultat på 8,1 miljoner kronor för helåret 2016. Prognosen har förbättrats med 2,5 miljoner kronor jämfört med månaden innan. GVN förväntas därmed klara det avkastningskrav på 2,5 miljoner beslutat av regionfullmäktige under våren.

Fortsatt fokus på utveckling av yrkesprogrammen
Nämnden behandlade idag åtgärdsprogrammet för ökat antal sökande till gymnasiets yrkesprogram. Med anledning av detta beslutade GVN att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av utvecklingsarbetet kring yrkesprogrammens lokala programråd senast till juni 2017. Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Tanken är att dessa ska bidra till utbildningens långsiktiga utveckling och vara med och bland annat planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet. Det har varit svårt att få till fungerande programråd bland annat på restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Öns företag i dess branscher upplever att de inte har tid att delta.

Dessutom ger nämnden förvaltningen i uppdrag se över hur man kan utveckla värdegrundsarbetet på yrkesprogrammen med särskilt fokus på att underlätta för de elever som gjort ett otraditionellt studieval. Till exempel utifrån könsmönster.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Rum för kultur - kulturplanen är klar!

Publicerad 2016-12-12 12:07 Den regionala kulturplanen för 2017-2020 är nu klar efter att den tagits i regionfullmäktige. Det vill vi fira genom att välkomna al...

Kraftsamling kring unga vuxnas psykiska hälsa

Publicerad 2016-12-12 11:44 Idag samlas 130 medarbetare från öns hälso- och sjukvård, socialtjänst, kultur och fritid, elevhälsa och Arbetsförmedlingen i Ljusgå...

Förbjudna kosttillskott i länens livsmedelsverksamheter

Publicerad 2016-12-12 09:54 Otillåtna kosttillskott finns i några livsmedelsverksamheter på Gotland och Kalmar län. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost som ef...

Från tystnad till kunskap

Publicerad 2016-12-09 15:05 Socialförvaltningen satsar på att öka medarbetarnas kunskaper om hbtq-frågor. Idag samlades ett femtiotal medarbetare i Ljusgården p...

Svante, Hugo och Thomas jobbar i köket inför Nobelfesten

Publicerad 2016-12-09 14:18 Så har det blivit dags för årets Nobelfest. Ett fyrtiotal kockar hjälps imorgon lördag åt med att göra maten till den exklusiva bank...

Gråboskolan firar lilla Nobeldagen

Publicerad 2016-12-09 14:14 På Gråboskolan förbereds just nu firandet av lilla Nobeldagen som denna gång hålls den 12 december. Som vanligt blir det högtidlig u...

Beställningsstopp efter allvarligt missförhållande

Publicerad 2016-12-08 13:46 Socialförvaltningen inför ett tillfälligt beställningsstopp för Visby Hemtjänst efter att det framkommit information om ett allvarli...

Webb-tv: Mer pengar till äldre och satsning på familjehem

Publicerad 2016-12-07 15:34 Idag har socialnämnden bland annat behandlat: strategisk plan och budget 2017, ny upphandling av äldreboenden och beslutat om att ut...

Region Gotland och Skolverket tecknar avtal om insatser kring nyanländas lärande

Publicerad 2016-12-07 12:29 Under onsdagen tecknar Skolverket och Region Gotland en överenskommelse kring insatser som ska genomföras för nyanländas lärande. Sy...

Missnöje bland deltidsbrandmännen

Publicerad 2016-12-07 09:02 Ett antal deltidsbrandmän har framfört sitt missnöje mot räddningschef Dick Svennefelts ledarskap. Synpunkterna har registrerats som...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 12 december 2016
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?