Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-12-12 14:20
Idag den 12 december har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) sammanträtt. Bland annat konstaterar nämnden att det ser ut att bli ett överskott på omkring åtta miljoner kronor för år 2016 enligt senaste prognosen.

Nämnden tog idag del av november månads ekonomiska rapport. Den visar på ett prognostiserat resultat på 8,1 miljoner kronor för helåret 2016. Prognosen har förbättrats med 2,5 miljoner kronor jämfört med månaden innan. GVN förväntas därmed klara det avkastningskrav på 2,5 miljoner beslutat av regionfullmäktige under våren.

Fortsatt fokus på utveckling av yrkesprogrammen
Nämnden behandlade idag åtgärdsprogrammet för ökat antal sökande till gymnasiets yrkesprogram. Med anledning av detta beslutade GVN att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av utvecklingsarbetet kring yrkesprogrammens lokala programråd senast till juni 2017. Enligt gymnasieförordningen ska det för gymnasieskolans yrkesprogram finnas ett eller flera lokala programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.

Tanken är att dessa ska bidra till utbildningens långsiktiga utveckling och vara med och bland annat planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet. Det har varit svårt att få till fungerande programråd bland annat på restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Öns företag i dess branscher upplever att de inte har tid att delta.

Dessutom ger nämnden förvaltningen i uppdrag se över hur man kan utveckla värdegrundsarbetet på yrkesprogrammen med särskilt fokus på att underlätta för de elever som gjort ett otraditionellt studieval. Till exempel utifrån könsmönster.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 12 december 2016
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?