Laddar meny...

Webb-tv: Mer pengar till äldre och satsning på familjehem

Publicerad 2016-12-07 15:34
Idag har socialnämnden bland annat behandlat: strategisk plan och budget 2017, ny upphandling av äldreboenden och beslutat om att utveckla stödet till anhöriga.Strategisk plan och budget 2017
Inför nästa år får socialnämnden mer pengar i plånboken vilket skapar mer realistiska förutsättningar för att klara ekonomin. Men ökade kostnader för placeringar av barn och unga samt förändrade förutsättningar från Migrationsverket gör att förvaltningen befarar ett fortsatt underskott. För att klara uppdraget inom budget har nämnden beslutat om en handlingsplan, därutöver kommer ytterligare åtgärder att behöva vidtas. 

Tillskott för fler äldre
Inför nästa år får nämnden ett ramtillskott på drygt 55 miljoner kronor. Av dessa kommer 23 miljoner kronor att användas till löneökningar för förvaltningens 1900 medarbetare. Den resterande delen består av ersättning för det ökande antalet äldre, ersättningen bygger på den så kallade resursfördelningsmodellen. Även den verksamhet som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade får ett tillskott under nästa år.

Satsningar och investeringar
För att förstärka familjehemsorganisationen satsas 5 miljoner kronor under nästa år. Med ökade resurser kan organisationen arbeta med rekrytering och stöd för att få fler egna familjehem, vilket på sikt kommer att leda till minskade kostnader och högre kvalitet.

Investeringsbudgeten för 2017 uppgår till 5 miljoner kronor. Pengarna kommer framför allt att gå till nya larm vid öns äldreboenden.

Äskar pengar för ensamkommande barn
Socialnämnden äskar 12 miljoner kronor från regionstyrelsen för att täcka kostnader för ensamkommande flyktingbarn under 2016. Orsaken till äskandet är att pengarna från Migrationsverket inte täcker kostnaderna i samband med den snabba uppbyggnaden av mottagandet.

Att ta emot ensamkommande barn och unga är en angelägen och utmanande uppgift. Det är socialtjänstens ansvar att se till att barnen och ungdomarna erbjuds ett tryggt och säkert boende av god kvalitet med möjligheter till individuellt stöd och utveckling. Socialtjänsten har även ett ansvar för att se till att barnen och ungdomarna får tillgång till lämplig utbildning samt behövlig hälso- och sjukvård och tandvård.

Socialförvaltningen har haft och står inför stora förändringar och utmaningar gällande mottagandet och omhändertagandet av ensamkommande flyktingbarn. I dagsläget finns 174 barn på Gotland som socialförvaltningen ansvarar för.
 

Ändrad inriktning för barn- och ungdomsvård
Socialnämnden vill att förvaltningen tar fram en analys och konsekvensbeskrivning för vad en ändrad inriktning av barn- och ungdomsvården skulle innebära. Inriktningen som ska utredas innebär en ökad satsning på förebyggande åtgärder med målsättning att minska antalet placeringar utanför det egna hemmet. I samband med nämndmötet i februari ska förvaltningen presentera analysen.
 

Upphandling av äldreboenden
Socialnämnden beslutade idag att upphandla 76 boendeplatser på särskilda boenden runt om på ön. Beslutet innebär att de privata utförare som sedan tidigare driver äldreboenden på Gotland kommer att få möjlighet att fortsätta att göra det genom att delta i en ny upphandling. Bedömningen är att verksamheterna utförs med god kvalitet, därför väljer nämnden att genomföra en ny ramavtalsupphandling.

Vem ska driva äldreboendet på Terra Nova?
Nu startar upphandlingen av driften av det nya äldreboendet på Terra Nova i Visby. I mitten av november togs det första spadtaget för bygget och idag fattade socialnämnden beslut om att starta upphandlingsprocessen. Vem som kommer att ansvara för driften väntas vara klart lagom till sommaren. I november nästa år ska det nya äldreboendet slå upp sina portar.

Förbättrat stöd till anhöriga
Anhöriga som vårdar i isolering löper större risk att själva drabbas av ohälsa, därför ska stödet till anhöriga nu förbättras. Socialtjänstens anhörigteam har utifrån intervjuer med anhöriga tagit fram en lista med åtgärder som ska prioriteras.  Det handlar bland annat om att satsa på information, utveckla ett screeningverktyg, se över möjligheten till avlösning samt stärka nätverken kring de anhöriga.

Region Gotland och Skolverket tecknar avtal om insatser kring nyanländas lärande

Publicerad 2016-12-07 12:29 Under onsdagen tecknar Skolverket och Region Gotland en överenskommelse kring insatser som ska genomföras för nyanländas lärande. Sy...

Missnöje bland deltidsbrandmännen

Publicerad 2016-12-07 09:02 Ett antal deltidsbrandmän har framfört sitt missnöje mot räddningschef Dick Svennefelts ledarskap. Synpunkterna har registrerats som...

Hanna blir rektor för vuxenutbildningen

Publicerad 2016-12-06 13:32 Rekryteringen av rektor till den kommunala vuxenutbildningen på Kompetenscentrum Gotland är avslutad. Det är Hanna Sällström Jonasso...

Psykiatrin på väg mot mer personcentrerad vård

Publicerad 2016-12-06 10:06 Psykiatrin samarbetar med Centrum för personcentrerad vård Implements vid Göteborgs universitet (GPCC), för att införa personcentrer...

Informationsmöte om handlingsprogram för skydd mot olyckor

Publicerad 2016-12-06 09:33 Torsdagen den 8 december klockan 18.00 hälsas du välkommen till Visborg på ett informationsmöte om ”Vägen till nytt handlingsprogram...

Integrationspris till nio nätverk

Publicerad 2016-12-06 08:32 I fredags fick nio gotländska volontärnätverk ta emot Gotlands integrationspris 2016.

Spring för bättre psykisk hälsa

Publicerad 2016-12-05 15:35 Genom att delta i Lucialoppet på lördag visar du ditt stöd för öppenhet kring psykisk ohälsa. Dessutom gör du en investering i din e...

Näringslivspaketets förstudier klara

Publicerad 2016-12-02 14:04 De förstudier som närmare beskriver hur 100 miljoner kronor från staten ska fördelas är nu klara och inlämnade till Region Gotland o...

Välkommen på hållbarhetsfest på Fenomenalen den 10 december

Publicerad 2016-12-02 12:51 Lördagen den 10 december är det hållbarhetsfest på Fenomenalen klockan 11.00–16.00. Kom och fika, experimentera och klura. Lär dig m...

Maxtaxan för förskola och fritidshem höjs

Publicerad 2016-12-02 12:32 Maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2017, i enlighet med Skolverkets rekommendat...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 8 december 2016
Ansvarig för sidan: Thomas Zielinski

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?