Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Strategi för serviceutbudet ut på remiss

Publicerad 2016-11-29 16:38
Det ska vara möjligt att leva och verka på hela Gotland. Arbetet med en strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud går nu in i den tredje och avslutande fasen, med möjlighet för allmänhet, näringsliv och föreningar att lämna synpunkter.

Målet med strategin är att kunna etablera en långsiktigt hållbar struktur för det offentliga serviceutbudet, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Strategin ska bidra till att hela Gotland är attraktivt för boende och verksamhet.

Den rapport som nu överlämnats till de förtroendevalda bygger i vissa delar på en rapport som konsultfirman Sweco gjorde i våras, samt av sammanställning av uppgifter från tidigare rapporter, analyser och förstudier. Gotland har dessutom jämförts med olika kommungrupper utifrån relevanta variabler.

Det är sedan tidigare känt att välfärdsutbudet på Gotland – skola, vård och omsorg – kostar omkring 6 600 kronor mer per invånare (drygt 200 miljoner kronor totalt) än kostnaderna hos jämförbara kommuner och landsting. Rapporten ger däremot inga förslag på besparingar.

– Det här är ett kunskapsunderlag utifrån de tre perspektiven tillgänglighet, kvalitet och kostnadsramarna för vår service, och utifrån det blir det politikens uppgift att ta fram förslag på framtidens struktur, säger regiondirektör Peter Lindvall.

– Vi behöver göra effektiviseringar, bland annat genom samarbeten mellan olika verksamheter men också mellan regionen och föreningslivet och medborgarna, säger regionstyrelsens ordförande Björn Jansson.

Underlaget kommer under vintern att gå på remiss till nämnderna, och det är där kunskapen ska formas till konkreta förslag. Under vintern kommer det också att hållas ett antal kunskapsseminarier runt på ön, där allmänheten får möjlighet att ta del av underlaget.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 29 november 2016
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?