Laddar meny...

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-11-22 15:09
Idag den 22 november har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Bland annat har ledamöterna behandlat frågan om samlad skoldag, intern budget för 2017 och återapport om skolutvecklingsarbetet inom PRIO.

BUN tog i dag del av månadsrapporten för oktober. Prognosen för nämnden visar ett positivt resultat på på 13,5 miljoner kronor. Detta innebär att nämnden klarar det av regionfullmäktige satta resultatkravet på på elva miljoner kronor.

Samlad skoldag avvecklas

BUN beslutade idag att avveckla samlad skoldag som ett obligatorium från och med höstterminen 2017. Detta beräknas ge en besparing på cirka 13 miljoner kronor. Samlad skoldag infördes för elever från förskoleklass till och med årskurs 3 i Region Gotlands grundskolor läsåret 2012/2013. Det  innebär att alla elever från förskoleklass till och med årskurs 6 börjar och slutar samtidigt samt att fritidsverksamheten är en del av skoldagen för alla, inte bara för de som är inskrivna på fritids. Motivet var att stärka samverkan mellan skola och fritidshem samt att öka förutsättningarna för likvärdighet mellan grundskolorna. Dessutom skulle samlad skoldag möjliggöra färre bussar i skolskjutstrafiken genom gemensam hemfärd för elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Avvecklingen innebär att den nuvarande skolskjutsorganisationen med gemensam hemfärd för elever i år F-6 kvarstår och att de cirka 200 berörda skolskjutseleverna får vara på fritidshemmen fram tills att bussarna går hem. Besparingen hanteras inom ramen för internbudget 2017 genom att anslaget till samlad skoldag tas bort och att anslaget till fritidshem för elever i årskurs 1-3 istället förstärks.

Internbudget för 2017 beslutad

Nämnden fastställde idag också sin internbudget för 2017 som omsluter cirka 1,1 miljard kronor. Beslutet innebär att besparingar på 16 miljoner kronor verkställs genom att sänka grundbeloppen för förskolan och grundskolan (inklusive förskoleklass). Särskolans budgetram minskas liksom anslaget till kulturskolan. Besparingar görs även genom att avveckla förskolan Misteln i Tingstäde och förskolan Vildrosen i Klintehamn, att samlad skoldag avvecklas, att beräkningen för ersättning för pedagogiska måltider och undervisning i svenska som andraspråk förändras, att färre DAP-abonnemang (digital arbetsplats) behövs för personal samt att verksamheter i hus 124 på Visborgsområdet flyttar.

Beslutet innebär bland annat att grundbeloppet för 2017 minskas med:

  • Förskolan: 2,645 miljoner kronor (inklusive avvecklingen av förskolan Misteln i Tingstäde)
  • Grundskolan inklusive förskoleklass: tre miljoner kronor.

Effekten av avvecklingen av samlad skoldag från höstterminen 2017 ger en effekt på 5,1 miljoner kronor (grundbeloppet). Särskolan får en ramminskning med 200 000 kronor och kulturskolan en ramminskning med 200 000 kronor.

Återrapport från skolutvecklingsarbetet inom ramen för PRIO

Idag tog nämnden del av en återrapport om läget för det lokala PRIO-arbetet. PRIO är ett nationellt utvecklingsarbete som handlar att höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Mer än 35 kommuner deltar. Gotland gick med i PRIO-arbetet år 2015. Fyra kommunala skolor ingår för närvarande och befinner sig i olika faser i utvecklingsarbetet: Högbyskolan, Solbergaskolan, Lyckåkersskolan och Solklintsskolan. I fokus ligger att stärka det kollegiala samarbetet i skolan (framförallt mellan lärare) samt att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta. Skolor som härnäst är aktuella att delta är: Dalhem/Endre och S:t Hans/Norrbacka.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser

Besparingar och kulturpris på nämndens agenda

Publicerad 2016-11-22 15:05 Idag har kultur- och fritidsnämnden vid sitt sammanträde bland annat tilldelat Roland ”Astäuen” Olsson Region Gotlands kulturpris 20...

Roland ”Astäuen” Olsson årets kulturpristagare

Publicerad 2016-11-22 12:27 Idag har kultur- och fritidsnämnden beslutat att tilldela årets kulturpris till Roland ”Astäuen” Olsson. Roland Olsson är mycket akt...

Vad tycker du om ditt besök på akutmottagningen?

Publicerad 2016-11-22 08:47 Om du besökte Visby lasaretts akutmottagning i oktober kan du vara en av 400 patienter som i dagarna kommer att bli inbjuden att del...

Samlad skoldag kan komma att avvecklas

Publicerad 2016-11-18 15:42 Den 22 november behandlar barn- och utbildningsnämnden en utvärdering av den samlade skoldagen. Nämnden tar då ställning till utbild...

Gotlänningar; pussas mera!

Publicerad 2016-11-18 12:26 Den här lysande misteln i metall har teknikförvaltningen precis satt upp i Österport. För vi vill att gotlänningarna ska pussas mera!

1,7 miljoner till integrationsprojekt

Publicerad 2016-11-18 09:30 I år har Region Gotland tilldelats sammanlagt cirka 1,7 miljoner kronor av länsstyrelsen för åtta olika integrationsprojekt.

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Publicerad 2016-11-18 07:55 Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats upp...

Kulturskolan kan utöka sin verksamhet genom statsbidrag

Publicerad 2016-11-17 17:11 Kulturskolan har nyligen beviljats statsbidrag om 750 000 kronor av Statens kulturråd. Pengarna ska användas till en satsning på kul...

Musik-Pelles stipendium 2016 tilldelas Oskar Andersson

Publicerad 2016-11-17 14:38 Årets stipendiat Oskar Andersson har en lång musikkarriär och tilldelas priset för att han har ett driv och söker hela tiden utmanin...

En försenad diagnos och brister i vården av tre patienter anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2016-11-17 14:32 Det rör sig om en diagnos av fotfrakturer som försenades en månad samt vård av tre patienter som ledde till försämrat psykiskt måend...
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 23 november 2016
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?