Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Fortsatt skillnad i hälsa och levnadsvanor mellan kvinnor och män

Publicerad 2016-11-17 09:15
Det finns flera skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan kvinnor och män, visar folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”. De skillnaderna finns såväl på Gotland som i resten av landet. Resultaten för hälsa och levnadsvanor på Gotland är i stort sett i nivå med riket.

I början av året fick drygt 1 000 personer på ön frågan om att svara på en enkät om sin hälsa, ”Hälsa på lika villkor”. Resultatet, som presenteras i dag, visar inga förändringar jämfört med förra året.

Gotlänningarnas hälsa och levnadsvanor skiljer sig inte nämnvärt från befolkningen i övriga Sverige. Däremot litar kvinnor och män på Gotland i högre grad på andra människor och upplever mer trygghet jämfört med riket.

Fortfarande är inte hälsa och levnadsvanor jämlikt fördelade mellan könen.

 

Det är vanligare bland kvinnor än bland män med:

  • upplevelse av hälsan som någorlunda istället för bra
  • nedsatt psykiskt välbefinnande
  • upplevelse av stress

Det är vanligare bland män än bland kvinnor med:

  • Övervikt
  • Litet intag av frukt och grönsaker
  • Snusning
  • Riskkonsumtion av alkohol

 

Resultat för Gotland på Befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor (HLV)
Enkäten genomförs av Folkhälsomyndigheten. Svaren bygger på 4-årsmedelvärde för åren 2013-2016. I tabellerna nedan är * utsatt där det är skillnader som är statistiskt säkerställda. Övriga skillnader i andelar visar troligen inte en skillnad som är verklig utan beror på slumpen.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 17 november 2016
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?