Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2016-11-16 14:42
Åtgärderna för att minska kostnadsutvecklingen ger effekt. Den ekonomiska helårsprognosen ligger kvar på -80 mkr. I budget för 2017 fortsätter nämnden stärka upp primärvården, permanenta smärtteamet och avsätta pengar till det nystartade äldresjukvårdsteamet.

Ekonomirapport: åtgärderna ger effekt
Den ekonomiska helårsprognosen efter oktober månad ligger kvar på -80 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen fortsätter att minska. 

– Det är ett resultat av flera åtgärder och aktiviteter ute i verksamheterna som nu ger effekt, vilket naturligtvis är mycket glädjande, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar. Stor restriktivitet råder fortsatt inom hela förvaltningen på allt som inte är absolut nödvändigt.

Intern budgetfördelning 2017
Inför beslut om nämndens budget för 2017 har arbetet skett i samtal med samtliga verksamheter med fokus på uppdrag, medicinska resultat och ekonomi. Budgetbeslutet är preliminärt då det bygger på regionstyrelsens förslag till fullmäktige att tillföra 55 miljoner till nämnden.

I den handlingsplan som redovisats för regionstyrelsen har hälso- och sjukvården specificerat besparing under 2017 på 25 mkr enligt följande:
Sänkt kostnad för utomlänsvård jämfört med 2016 års nivå (5 mkr), minskat behov av vårdplatser leder till minskning 7-8 vårdplatser (nettobesparing 5 mkr), växling från hyrpersonal till egen anställd personal (nettobesparing 10 mkr) samt sänkt kostnad inom övriga kostnadsposter (5 mkr).

– Det betyder oerhört mycket för verksamheterna och planeringen att vi har fått 55 miljoner extra. Med tanke på årets prognos på minus 80 miljoner innebär tillskottet att vi slipper montera ner vården på Gotland. Samtidigt innebär det en tuff utmaning att lyckas för att förändra vårt arbetssätt och kunna erbjuda gotlänningarna vård på ett effektivare sätt. Det känns bra att vi nu kan fortsätta stärka upp primärvården, permanenta smärtteamet samt avsätta pengar till äldresjukvårdsteamet som avlastar trycket på vårdplatserna och ger kvalificerad vård i hemmet, säger Stefaan De Maecker (MP), Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. 

Fortsatt förstärkning av primärvården: Krav- och kvalitetsboken för vårdval primärvård
Nämnden beslutade att fastställa den reviderade krav- och kvalitetsboken för primärvården. Fortsatt förstärkning av primärvården görs genom sju olika förändringar:

  • Höjd ersättning som baseras på CNI (Care Need Index)
  • Höjd ersättning för omhändertagande av hemsjukvårdspatienter
  • Höjd ersättning till vårdcentraler som har en lägre andel besök på akutmottagningen än andel listade patienter.
  • Höjd ersättning till vårdcentral som bemannar korttidsenheten i Visby
  • För att inrätta ett smärtteam som en ordinarie del av verksamheten som inte finansieras av statsbidrag inom rehabiliteringsgarantin krävs finansiering på ca 2,7 miljoner, se nedan. Primärvårdens del av finansieringen uppgår till ca 0,8 miljoner. Istället för att minska beställarens ersättning med dessa medel bekostas primärvårdens del av centralt avsatta medel. Detta innebär ytterligare en satsning på primärvården genom ett bättre omhändertagande av patienter som till stor del annars skulle besökt primärvården.
  • Viss omfördelning har gjorts mellan individersättning för att göra besöksersättningen oberoende av om det är ett fysiskt besök eller ett telefonbesök.
  • Ersättning för intäktsbortfall för patientavgifterna för öppenvårdsbesök genomförde av äldre fyllda 85 år
Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 16 november 2016
Ansvarig för sidan: Magne Hovland

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?