Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Tekniska nämnden beslutade idag om anslutningsbegränsning inom verksamhetsområden söder om Tofta

Publicerad 2016-11-16 13:30
Tekniska nämnden tog idag beslut om ett stopp för anslutningar till det allmänna vattenledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten söder om Tofta. Detta gäller till dess Kvarnåkershamns nya bräckvattenverk är driftsatt och försörjer ledningsnätet med vatten.
- Vi har inget annat val än att ta detta beslut. Alternativet är värre, förklarar tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell.

Som bekant är det fortfarande en svår vattensituation på Gotland, trots det rikliga regnandet och snöandet den senaste tiden.

Tillgången på dricksvatten i det regionala ledningssystemet söder om Tofta har varit och är även fortsättningsvis mycket begränsad. Detta beror bland annat på mindre mängd råvatten och att fler abonnenter anslutits. Följden blir att behovet av vatten inte kan tillgodoses.

Risken finns att vattenuttaget överskrider producerad volym och att ett undertryck i ledningsnätet skapas som i sin tur kan innebära inträngning i av orenat vatten.
- Vi är nu i ett icke önskvärt läge då det gäller vattnet och vi vill inte utsätta våra kunder för onödiga risker. Därför måste detta beslut tas, förklarar chefen för teknikförvaltningen, Patric Ramberg.

Inga undantag

Inga undantag kommer att ske, fastigheter på Gotland i området södra om Tofta kommer temporärt inte att få ansluta sig till regionens nät för vatten. Det berör socknarna enligt bifoga karta (alltså inte socknarna Sundre och Lau på södra Gotland. De har idag inga regionala vattenledningsnät). Det finns dock några ställen på södra Gotland där det finns redan tagna formella beslut om att ansluta, vilket man självfallet kommer att få göra. Detta kommer att gälla tills bräckvattenverket i Kvarnåkershamn är klart. Verket beräknas kunna tas i drift till sommaren 2018.
- Att lösa vattenfrågan är nu den viktigaste tillväxtfrågan för Gotland, påpekar Tommy Gardell.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 16 november 2016
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?