Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Information om detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn)

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 (Vändburg hamn) godkändes vid byggnadsnämndens sammanträde den 8 juni 2016 .

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen ska inkomna synpunkter samt förslag med anledning av dessa redovisas i ett särskilt utlåtande. Sakägare, myndigheter m fl skall få besked om hur deras synpunkter har behandlats. Syftet med detta är främst att ge information om ärendets gång.

Inkomna synpunkter under granskningstiden och samhällsbygg-
nads­för­valtningens svar på dessa finns här redovisade i ett granskningsutlåtande.

Beslut om upphävande av landskapsbildsskydd har överklagats och Region Gotland inväntar positivt beslut från regeringen innan regionfullmäktige kan anta detaljplanen.

Frågor besvaras av planchef Anders Rahnberg, tfn 0498-269378 eller e-post: anders.rahnberg@gotland.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?