För dig som vill läsa om Gotlands mottagande

Flera myndigheter samverkar i arbetet med mottagandet av personer som är nya i Sverige. Förutom det formella ansvaret gör ideell sektor och frivilligorganisationer stora insatser i mottagandet. 


Mottagandet i dagsläget

 

 • Region Gotland ansvarar för 175 ensamkommande barn och ungdomar. 
   
 • 25 ensamkommande unga, som andra kommuner ansvarar för, bor på privata HVB-hem på Gotland. 
   
 • Idag bor 123 asylsökande på Migrationsverkets boenden. Utöver det har 237 asylsökande ordnat eget boende.

  Migrationsverket behöver allt färre tillfälliga asylboendeplatser och därför avvecklas nu boenden runt om i landet. Det kommer också påverka asylboenden på Gotland. Region Gotland har ett nära samarbete med Migrationsverkets Visbykontor och får information när det är bestämt vad som kommer hända med asylboendena på Gotland.

  Mer om avvecklingen finns på Migrationsverkets webbplats.
   
 • Under 2017 ska Gotland ta emot och etablera 277 nyanlända med uppehållstillstånd. 

 

Mottagandet framöver
 

 • Enligt en ny fördelningsmodell för kommuner ska Gotland ta emot ungefär 0,5 procent per tusen ensamkommande unga som kommer till Sverige under ett år. 
   
 • Hur många asylsökande som kommer att bo på Gotland framöver beror på Migrationsverkets upphandlingar och avvecklingar av boenden.

   

Inflyttning är viktigt för att Gotland ska utvecklas och växa. I det är invandring på sikt en möjlighet. Men oavsett om människor flyttar till Gotland från andra länder eller från andra delar av Sverige så finns det utmaningar. Arbete är en av dem. Region Gotland arbetar på flera sätt med arbetsmarknads-insatser, också i samverkan med andra aktörer.
 

Bostadsförsörjning är också en mycket viktig fråga för Gotland. Det råder idag brist på bland annat hyresrätter, framförallt i Visby.
 

Region Gotland har tillsammans med länsstyrelsen påbörjat ett arbete med att ta fram en regional integrationsstrategi. Syftet med strategin är att skapa en gemensam bild och vägledning i det fortsatta arbetet för en framgångsrik integration av asylsökande och nyanlända personer med uppehållstillstånd.
 

Sidan uppdaterad: 18 januari 2017
Ansvarig för sidan: Malin Bodenholm

Kontakt

Mottagande och etablering av nyanlända med uppehållstillstånd
Integrationsenheten 

Vill du hyra ut bostad till nyanlända?
Åsa Linder, strateg
Telefon: 0498–26 91 50
E-post: asa.linder@gotland.se

Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
Hanna Ogestad, avdelningschef
Telefon: 0498-20 46 17
E-post: hanna.ogestad@gotland.se

Övergripande arbete med mottagande och integration
Cecilia Krook, integrationsstrateg 
Telefon: 0498-26 94 73
E-post: cecilia.krook@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?