Det här gör regionen nu - Strategin

Dricksvattensituationen är allvarligt, inte akut i dagsläget. För att klara dricksvattendistributionen 2016 jobbar teknikförvaltningen enligt följande:

Målsättning

De åtgärder som görs ska ge minsta möjliga olägenhet för regionens abonnenter

Prioritering

Region Gotlands prioritering och distribution av dricksvatten sker i ordning enligt nedan:

  1. Hushåll, sjukhus och äldrevården
  2. Skolor o Förskolor
  3. Livsmedelsföretag
  4. Idrottsplatser
  5. Bevattning, biltvätt m slang och fylla pool/spa

Bevattningsförbud

Det läggs löpande ”bevattningsförbud” för olika områden på Gotland. Status för vattensituationen finns på hemsidan www.gotland.se/va

Dialog med största förbrukarna

Teknikförvaltningen inleder en dialog med storförbrukare av dricksvatten på ön (de största företagen) där vi uppmanar att var återhållsam med användandet av dricksvatten.

Informationskampanj

Med start 22 mars 2016 inleds en vattenspararkampanj där information med spartips kommer att finnas på färjorna, i lokal- och sommartidningar, på Region Gotlands hemsida mm. En riktad kampanj till barn och ungdom kommer att genomföras, bland annat planeras att göra detta tillsammans med Fenomenalen. Även utställning samt broschyr och "vattenspargrejer" tas fram.

Strategier

”Strategi för distribution av dricksvatten vid begränsad vattentillgång” samt ”Kommunikationsstrategi för vattensituationen på Gotland 2016” har tagits fram.

Alla kommunala abonnenter - samt de som har eget vatten/egna brunnar - uppmanas till återhållsamhet med användningen av dricksvattnet!

Strategier på längre sikt

Regionledningen, både den politiska och den tjänstemannamässiga, har diskuterat den allvarliga vattensituationen en hel del. För att på längre sikt klara dricksvattentillgången har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik som förser ett mindre område på östra ön med dricksvatten.

Beslut har tagit om att bygga ett större bräckvattenverk i Kvarnåkershamn på västra ön. Dessutom pågår en utredning om Visbys framtida dricksvattenförsörjning. Ett alternativ skulle kunna vara ett bräckvattenverk i Visby. Även andra alternativ utreds för att ta tillvara på det grund- och ytvatten vi har på ön

Sidan uppdaterad: 11 augusti 2016
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?