Prioritering distribution av dricksvatten vid begränsad vattentillgång

Region Gotland distribuerar ca fyra miljoner kubikmeter dricksvatten årligen. Ungefär två tredjedelar kommer från grundvatten och en tredjedel från ytvatten. Grundvatten kommer från totalt 22 vattentäkter, varav de fyra täkterna i Visby står för två miljoner kubikmeter. Region Gotland hämtar vatten från tre ytvattentäkter, varav Tingstäde träsk står för nästan en miljon kubikmeter.

Nivåerna i såväl grundvatten- som ytvattentäkterna är idag generellt sett låga på hela Gotland, främst beroende på en mindre nederbörd de senaste åren. I Visby kom 2015 endast 495 mm regn vilket är nära 100 mm (20 procent) lägre än genomsnittet för de senaste tio åren.

Trots att grundvattentäkterna inte återhämtat sig helt har de dock hämtat sig till samma nivå som 2015. En bidragande orsak till detta är att vi har tagit råvatten ur Tingstäde träsk även under hela vintern. Det har i sin tur tillsammans med den lilla nederbörden bidraget till att Tingstäde träsk inte fyllts till normal nivå. De observationer vi gjort stämmer väl med de som SGU gjort, nämligen att återrinningen är mycket under det normala.

En förutsättning för att nivåerna i vattentäkterna ska fyllas på är nederbörd. Trenden de senaste tio åren har varit en minskande nederbörd under de perioder då vi behöver den som mest. Enligt SMHI så förväntas perioden sommartid bli längre utan återrinning och det regn som då förväntas kommer i ökande utsträckning komma som störtregn.

Det finns vatten, men utgångspunkten är tuffare än någonsin. "Vi stämmer nu i bäcken" med ett tidigt bevattningsförbud, spara vatten-kampanj med mera.

En kommunikationsstrategi har även tagits fram. Att media rapporterar om situationen är viktigt, liksom att vi hela tiden håller en hemsida uppdaterad om dricksvattenläget.

Målsättning

De åtgärder som görs ska ge minsta möjliga olägenhet för regionens abonnenter.

Strategi

 • Genom en väl fungerande informations- och kommunikationsinsats via olika fora och media ges det gotländska samhället en rättvisande bild av situationen.
 • Dialog skall föras med Gotlands största förbrukare i syfte att på frivillig väg bidra till en snålare användning av dricksvatten.
 • En tydlig prioritering ligger som grund för vårt agerande.
 • Insatserna med att säkerställa vattentillgången revideras löpande i syfte att minimera störningar.

Prioritering

Region Gotland prioritera och distribution av dricksvatten sker i ordning enligt nedan:

 1. Hushåll, sjukhus och äldrevården
 2. Skolor o Förskolor
 3. Företag
 4. Idrottsplatser
 5. Bevattning, biltvätt m slang och fylla pool/spa

Åtgärdsplan

Informationskampanj

Med start 22 mars 2016 inleds en vattenspararkampanj där information med spartips kommer att finnas på färjan, i lokal- och sommartidningar, på Region Gotlands hemsida mm. En riktad kampanj till barn och ungdom kommer att genomföras, bland annat planeras att göra detta tillsammans med Fenomenalen.

Transparent information

På Region Gotlands hemsida kommer det löpande att finnas tillgång till tydlig och aktuell information om bevattningsförbud mm. VA-avdelningen ansvar för att detta tas fram. Kommunikatör och IT-samordnare på TKF får dessa uppdateringar och lägger ut på hemsida osv.

Dialog med största förbrukarna

Förvaltningen inleder en dialog med storförbrukare av dricksvatten på ön (de största företagen) där vi uppmanar att var återhållsam med användandet av dricksvatten.

Bevattningsförbud

Det läggs ett successivt ”bevattningsförbud” för olika områden på Gotland. Status för vattensituationen finns på hemsidan www.gotland.se/va.

Sidan uppdaterad: 6 april 2016
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakt

Frågor angående dispens, vattentillgång och bevattningsförbud med mera kan ställas till e-postadress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Vid bevattningsförbud gäller:

 • Förbud mot bevattning med spridare eller slang. Givetvis får du vattna med vanlig vattenkanna.
 • Förbud mot biltvätt med slang (gäller ej på bensinmackar med slutna system).

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?