Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobaksprodukter i till exempel din butik eller restaurang måste du först anmäla försäljningen till Region Gotland. 

Du får sälja tobak om:

  • du har anmält till Region Gotland att du ska sälja tobak
  • alla tobakspaket har svensk varningstext
  • tobaken är skattad i Sverige
  • kunden kan visa att denne är över 18 år 
  • det finns en tydlig skylt som talar om att butiken inte säljer till personer under 18 år.
     

Anmälan om försäljning

Du anmäler försäljningen till Region Gotland. I anmälan ska du bifoga ett utarbetat egenkontrollprogram som beskriver de rutiner som verksamheten har för att säkerställa att försäljningen sker i enlighet med lagen. Anmälningsplikten omfattar all tobaksförsäljning till konsumenter, oavsett om den är tillfällig eller permanent. Även ideella föreningar omfattas av anmälningsplikten.
 

Anmälningsblankett för försäljning av tobak. 
 

Ägarbyte

Om en verksamhet som säljer tobak byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas. Detta eftersom rätten att sälja tobak inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Det är också viktigt att anmäla ägarbytet så att det är den nya ägaren som faktureras för tillsynsavgift.
 

Ansvarsfull försäljning

Åldersgränsen 18 år vid tobaksköp omfattar alla tobaksvaror: snus, piptobak, rulltobak, cigaretter, cigarrer, cigariller och så vidare. Det är den som säljer som ansvarar för att kontrollera tobaksköparens ålder. Dessutom får man inte sälja om man misstänker att tobaksvaran ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonalen har ett personligt ansvar och kan straffas om inte försäljningen sker enligt lag. Det är viktigt att personal som säljer tobak får utbildning om vad som gäller.
 

Du får inte sälja tobak:

  • som lösa cigaretter.
  • till personer som du tror kan ge bort eller sälja tobaken till någon under 18 år.
  • om du inte förvissat dig om att personen är över 18 år.

Egenkontroll

Den som säljer tobak ska enligt lag göra egenkontroll på försäljningen. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur lagen ska efterlevas. Butiksägaren ska dokumentera rutinerna skriftligen i ett program eller en handlingsplan. Programmet ska också beskriva hur personalen får information om tobakslagens regler kring försäljning.
 

Tobaksreklam enbart i vissa fall

Tobaksreklam får inte exponeras hur som helst. Det är förbjudet att göra reklam för tobaksvaror utanför en butik eller i skyltfönstren. Reklam får finnas i butiken om den inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till tobaksbruk.
 

Tillsyn

Region Gotland bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobak, folköl och/eller vissa receptfria läkemedel. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.


Även polisen är tillsynsmyndighet över tobaksförsäljningen vilket innebär att också polis kan göra oanmälda tillsynsbesök hos verksamheten.
 

Tillsynsavgift

Region Gotland tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av tobaks-, folköls- och/eller läkemedelsförsäljning.
 

Följande avgifter gäller:

Försäljning av ett av produktslagen, det vill säga tobak, folköl eller läkemedel: 1 700 kronor per år.


Försäljning av två av produktslagen tobak, folköl eller läkemedel (exempelvis försäljning av tobak och folköl): 2 550 kronor per år.
 

Försäljning av alla tre produktslagen, det vill säga försäljning av tobak, folköl och läkemedel: 3 400 kronor per år. 
 

Försäljning av tobak om verksamheten också har serveringstillstånd: 850 kronor per år.

 

Sidan uppdaterad: 18 januari 2017
Ansvarig för sidan: Therese Stenbeck

Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Ulf Linnerhed
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?