Livsmedelshantering.

Livsmedelshantering

Om din verksamhet ska tillhandahålla livsmedel måste du anmäla det till Region Gotland. Det kallas även att registrera livsmedelsanläggning.

Livsmedelsverksamheter har en viktig uppgift att hantera livsmedel på ett sådant sätt att konsumenten inte riskerar att bli sjuk eller vilseledd. 

Vad är ett livsmedelsföretag?

Företag som producerar, bearbetar eller distribuerar mat är livsmedelsföretag. Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan från jord till bord, det vill säga från en primärproducent som exempelvis odlar grödor till en företagare som levererar mat till konsumenten. Företaget kan vara privat eller offentligt och drivas med eller utan vinstsyfte. 

Till livsmedel räknas förutom mat och dryck också bland annat vatten och is, kosttillskott och viktminskningsprodukter.
 

Livsmedelslagstiftning för säker och rätt märkt mat

Livsmedelsföretagare och dess livsmedelsanläggningar omfattas av livsmedelslagstiftningens regler. Livsmedelslagstiftningens syfte är att maten ska vara säker och rätt märkt. Konsumenten ska få den information om livsmedlen som krävs för att kunna göra egna val. 

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att se till att livsmedlen är säkra. Du och din personal ska ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien för att kunna producera säker mat.

 

Taxa för kontroll av livsmedel

Taxan för Region Gotlands kontroll av livsmedel gäller från och med den 1 januari 2016. Taxan är indelad i två delar, en fast och en rörlig del.

Den fasta delen är miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för att uppfylla sitt tillsynsansvar. Det är en årlig administrativ avgift som omfattar en halv timavgift, det vill säga 510 kronor, och den är lika för alla företagare.

Den rörliga delen avser den nedlagda kontrolltiden i varje ärende. Kontrolltiden avrundas till varje påbörjad halvtimme. Fakturering sker i efterhand av den sammanlagda utförda kontrollen och timavgiften är 1010 kronor per timme. I kontrolltiden ingår inläsning av ärendet, kontakt med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
 

Mer om avgifter för livsmedelsanläggning.

 

Sidan uppdaterad: 28 april 2017
Ansvarig för sidan: Per Tjernby

Kontakt

Enhet livsmedel och alkoholtillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: registrator-mhn@gotland.se

Livsmedelsinspektörer
Telefon: 0498-26 32 10
Telefontid vardagar klockan 09.00-12.00
E-post: sbflivsmedel@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?