Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Gotlänningar fortsatt nöjda med livet på ön

Årets medborgarundersökning visar att gotlänningarna är nöjda med Gotland som en plats att leva på, och med många av regionens verksamheter. Fortfarande får regionen underkänt inom några områden.

Statistiska centralbyrån genomför varje vår och höst medborgarundersökningar i ett stort antal svenska kommuner. Under våren och hösten 2015 deltog, förutom Region Gotland, ytterligare 137 kommuner.

Jämfört med 2014 är resultatet något lägre i samtliga tre index, även om skillnaden inte är statistiskt säkerställd i något av dem.

Resultaten i den del av undersökningen som handlar om regionen som en plats att leva på räknas samman i ett Nöjd-Region-Index (NRI). Resultat över 55 räknas som nöjd och Gotland får i år betyget 57.

I undersökningens andra del betygsätter medborgarna regionens verksamheter. Inom 7 av de 14 områdena får regionen över 55, men Nöjd-Medborgar-Index (NMI) blev 45. Hösten 2014 var NMI 47 men sänkningen är inte statistiskt säkerställd.

Resultatet för Region Gotland i Nöjd-Inflytande-Index (NII) blev 33 i årets undersökning. Hösten 2014 var NII 36, men förändringen är inte säkerställd. NII är det index som har lägst resultat även för samtliga 138 kommuner 2015, men Region Gotland ligger under genomsnittet som är 40.

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mellan den 18 september och den 10 november 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten. Helhetsbetygen (NRI, NMI och NII) mäts med tre specifika frågor och är alltså inte ett genomsnitt av resultaten från detaljfrågorna från respektive område.

Sidan uppdaterad: 11 december 2015
Ansvarig för sidan: Tomas Ängshammar

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?