Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Revidering av riktlinjer för NULA

Publicerad 2015-12-07 13:47
Revidering av riktlinjer för NULA – nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och ajourhållning av primärkarta inom Region Gotland

Från och med 2016-01-01 kommer nya riktlinjer att gälla för krav på nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll för den som söker bygglov, s.k. NULA-riktlinjer.

De nya riktlinjerna syftar till att effektivisera handläggandet i bygglovsärenden samt att göra bygglovsprocessen mer rättssäker.

Tidigare omfattade riktlinjerna endast Visby och vissa utpekade tätorter. De nya riktlinjerna innebär en utökning av berörda områden så att samtliga detaljplanelagda områden på Gotland nu hanteras lika vid bygglovsansökningar. Revideringen innebär även ett förändrat krav på nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning.

De nya riktlinjerna gäller för bygglovsansökan inkommen från och med 2016-01-01.

Några exempel på förändringar i och med införandet av de nya riktlinjerna återfinns nedan:

  • Krav på nybyggnadskarta av typ A, utstakning och lägeskontroll gäller från och med 2016-01-01 för alla detaljplanelagda områden på Gotland vid uppförande av huvudbyggnad. Tidigare rörde det endast Visby och ett antal utpekade orter.
  • Krav på nybyggnadskarta av typ B, utstakning och lägeskontroll gäller från och med 2016-01-01 för nya byggnader och tillbyggnader större än 30,0 m² eller närmare fastighetsgräns än 4,5 m (även carport) vid sammanhållen bebyggelse med kommunalt verksamhetsområde för VA. Tidigare fanns det inga definierade krav i dessa områden.
  • Krav på nybyggnadskarta av typ C gäller från och med 2016-01-01 för uppförande av Mur och plank - 0,5 meter eller mer från fastighetsgräns inom detaljplanelagda områden.
  • Om nybyggnadskarta ej krävs är det från och med 2016-01-01 krav på i första hand kopia av förrättningskarta framtagen av Lantmäteriet vid fastighetsbildning, i andra hand kopia av Lantmäteriets fastighetskarta som underlag för situationsplan. Tidigare var detta kartkrav ej definierat.

Kontakta kundtjänst för bygglov för besked om vad som gäller för respektive bygglovsansökan.

Fler nyheter
Inga fler nyheter finns!
Sidan uppdaterad: 9 december 2015
Ansvarig för sidan: Jenny Ahlqvist

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?