Så styrs folkhälsoarbetet

Regering och risdag har bestämt att det nationella målet för folkhälsan att ”skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Arbete för god och jämlik hälsa görs inom 11 målområden.

Inom Region Gotland är ett av visionsmålen i regional utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025, att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.

Utifrån visionsmålen har regionfullmäktige beslutat om strategier och delmål i ett folkhälsopolitiskt program. Det övergripande målet i programmet är att gotlänningarna ska ha bra hälsa och må bäst i landet samt att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad.

I förvaltningar i Region Gotland görs arbete som påverkar folkhälsan och uppsatta regionala och nationella mål. 

Uppföljning av det folkhälsopolitiska programmet är genomförd. Under hösten 2016 startas arbete upp för att ta fram strategier för god och jämlik hälsa på Gotland. Det ingår som en del i det planerade arbetet att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS.

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2016
Ansvarig för sidan: Veronica Hermann

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?