Naturvärdeskartan

Naturvärdeskartan är ett nytt verktyg där att man enkelt hittar information om vilka naturvärden som kräver hänsyn. 

Naturvärdeskartan används inom Region Gotland för planering och bygglovshandläggning, men kartan finns också som webbversion tillgänglig för allmänheten. 

Naturvärdeskartan visar de naturvärden som vi känner till och har information om. I webbkartan visas inte rödlistade arter då vi av sekretesskäl inte kan lämna uppgifter om. Förutom det vi känner till kan det även finnas andra naturvärden samt andra bestämmelser att beakta som till exempel kulturvärden, landskapsbild med mera.

De områden i kartan som inte visar några kända naturvärden kan ändå vara mycket viktiga för bevarandet av biologisk mångfald och ha mycket höga naturvärden. Att dessa områden inte syns i kartan betyder endast att vi i dagsläget inte känner till några naturvärden eller att de saknar skydd. Vissa områdesgränser i kartskikten är inte exakta, det betyder att den verkliga utbredningen av till exempel en våtmark eller ett område av riksintresse för naturvården behöver bedömas ute på plats.

 

Sidan uppdaterad: 20 juni 2017
Ansvarig för sidan: Jonas Nilsson

Naturvärdeskartan

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?