Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn och ungdomar är asylsökande personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar.

Hösten och vintern 2015 kom det många barn och ungdomar till Gotland. Enligt en ny fördelningsmodell för kommuner ska Gotland ta emot ungefär 0,5 procent per tusen ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Sverige under ett år. Utifrån Migrationsverkets nuvarande prognos innebär det att Gotland ska ta emot mellan 22 och 77 ensamkommande barn och ungdomar under 2016. 

 

Frågor och svar

Vilka ensamkommande barn och ungdomar är det som kommer till Gotland?

Det är främst ensamkommande barn och ungdomar som Gotland har anvisats. En anvisning innebär att Migrationsverket har utsett en kommun som ska ansvara för och ta hand om barnet eller ungdomen.
 

Till Gotland kommer också ett mindre antal ensamkommande barn och ungdomar som:
 

  • har kommit till Sverige och sökt asyl i sällskap av myndiga släktingar. Dessa barn och ungdomar bor i regel tillsammans med sina släktingar på Migrationsverkets asylboenden
  • en annan kommun har anvisats men där kommunen i fråga har placerat personen i ett privat så kallat HVB-boende på Gotland.

Vem ansvarar för mottagandet?

Det är kommunerna som ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. När ett barn eller en ungdom anländer till Sverige och söker asyl erbjuds han eller hon ett tillfälligt boende i den kommun där han eller hon ger sig till känna för svensk myndighet. Så snart som möjligt efter ankomsten ska Migrationsverket anvisa en kommun som ska ta över ansvaret för boende och omsorg.
 

Region Gotland ansvarar för barn och ungdomar som anvisats till Gotland. För Region Gotland innebär det att:

  • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende
  • utse god man
  • erbjuda skolundervisning
  • erbjuda hälso-, sjuk- och tandvård

Kommunernas ansvar för mottagandet gäller både under tiden som Migrationsverket prövar barnets asylskäl och för tiden efter beslut fram till dess att barnet fyller 18 år eller i vissa fall till 21 års ålder.
 

Här kan du läsa mer om olika myndigheters ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Vilka olika sorters boenden för ensamkommande barn och ungdomar finns det på Gotland? Hur många finns det?

Det finns så kallade HVB-boenden och familjehem. Region Gotlands HVB-boenden kallas för Haimaboenden och det finns ett tiotal sådana runt om på ön. Det finns också privata HVB-boenden. 

Sidan uppdaterad: 16 juni 2016
Ansvarig för sidan: Lars Olofsson

Vill du hjälpa?

Familjehem sökes

Socialförvaltningen söker familjehem till de ensamkommande asylsökande flyktingbarn som nu kommer till Gotland i allt större utsträckning. Har du plats i din vardag, och i din familj, för ett barn som behöver din hjälp? Tag kontakt med familjehemsteamet och besök någon av våra informationsträffar.
 

 

Ensamkommande barn behöver gode män
Just nu kommer många ensamkommande asylsökande barn till Gotland och vi behöver fler gode män till dessa barn. Vill du bli god man?
 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?