Så här finansieras gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet finansieras med statliga och kommunala medel. Budget för 2017 omsluter cirka 284 miljoner kronor. 

Gymnasieutbildningen finansieras genom programpengen - grundbeloppet (kronor/elev och bidragsår) - som motsvarar den budgeterade kostnaden en kommun har för att kunna genomföra utbildningen per elev.

Den kommunala vuxenutbildningen finansieras med både kommunala medel och statsbidrag. Folkhögskolan finansieras genom statsbidrag som fördelas genom Folkbildningsrådet och medel från Region Gotland.

Kostnadsjämförelser

En särskild analysgrupp från SKL har kommit fram till att den faktiska kostnaden på Gotland har överstigit standardkostnaden under nästan alla de senaste åren när det gäller gymnasieskolan. Kostnaden för gymnasieskola var år 2015 32,7 miljoner kronor högre än standardkostnaden, vilket är mer än 16 procent högre än i riket. Några förklaringar till de jämförelsevis höga kostnaderna för gymnasieskolan på Gotland är att antalet gymnasieutbildningar relaterat till små elevkullar skapar många mindre grupperingar som är ekonomiskt ineffektiva. Gotland som ö har svårt att som andra kommuner samverka med grannkommuner kring utbildningar för att öka upptagningsområdet.  

2016-års resultat

Resultatet för helåret 2016 är på 14,7 miljoner kronor. Det sammanlagda kravet om kostnadsminskningar för nämndens verksamhetsområden har under året uppgått till 6,4 miljoner kronor och motsvarar 2,2 procent. Besparingsuppdraget inför 2016 var på 2,9 miljoner kronor. I och med bildandet av den nya förvaltningen lades även ett besparingskrav på en miljon kronor. I februari 2016 beslutade regionstyrelsen även om ett resultatkrav riktat till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 2,5 miljoner kronor. Nämnden hade vid ingången på året en buffert på 357 000 kronor.

Under 2016 har de statsbidrag som nämnden erhållit med anledning av det ökade antalet nyanlända väl täckt de merkostnader som förvaltningen har haft.

Besparingsuppdrag 2017-2019

GVN ska under perioden 2017-2019 genomföra en sammanlagd besparing på 14 miljoner kronor.

 
Mer om respektive verksamhet kan du läsa under våra organisationssidor

 

Sidan uppdaterad: 22 februari 2017
Ansvarig för sidan: My Monzón Preis

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?