Om barns rättigheter

Här hittar du samlad information som går att använda i verksamhetens arbete med barnkonventionen. Här finns blanketten för bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar, vägledningen samt andra länkar för ytterligare information om barnets rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 1989 och innehåller 54 artiklar. Sverige ratificerade (godkände) konvention 1990.

Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. I Sverige gäller konventionen för alla barn upp till 18 år.

Alla artiklar är lika viktiga. Det finns vissa grundläggande, allmänna principer som utgör ett ramverk i arbetet för barn och dessa beskrivs i artiklarna för Icke-diskriminering, Barns bästa, Rätt till liv, överlevnad och utveckling samt rätten till åsiktsfrihet.

För att ytterligare stärka barnets rättigheter i Sverige har riksdagen bestämt sig för att anta ett antal strategier. Avsikten är att statliga och kommunala aktörer ska säkerställa sitt arbete med barnets rättigheter inom alla berörda verksamhetsområden.

Sidan uppdaterad: 10 augusti 2015
Ansvarig för sidan: Cora Juniwik

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?