Region Gotlands översiktliga planering - fördjupade översiktsplaner

För att säkerställa markanvändningen i ett längre perspektiv ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.

En ny översiktsplan för Region Gotland, Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025, antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79. Planen vann laga kraft den 15 juli 2010.

Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden.

Den översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland.

Översiktsplanen har till uppgift att vara vägledande i den fysiska planeringen för myndigheter och enskilda. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Om regionens eller andra myndigheters beslut avviker från översiktsplanen ska motiven för denna avvikelse framgå av beslutet.

Fördjupade översiktsplaner

Nästa steg i den översiktliga planeringen är fördjupade översiktsplaner. De genomförs på ett mer avgränsat område där förutsättningar studeras mer detaljerat, och ligger sedan till grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning.

Fördjupade översiktsplaner är också grundläggande vid bygglovgivning.

Sidan uppdaterad: 7 november 2016
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?