Barn- och utbildning A-Ö

Omarbetningen av denna sida pågår. Därför det kan finnas länkar nedan som inte fungerar. Hör gärna av dig till Barbro Engström om du upptäcker länkar som inte fungerar och du behöver den information som länken går till.

A
Adresslistor till enheter och rektorer 
Alleskolan, Visby
Allmän förskola
Analysrapporter
Ankan, förskola Stenkyrka
Anordnare av barnomsorg
Ansökan av/byte av plats inom barnomsorg, blankett
Ansökan m.m via e-tjänster
Arbetsmiljöpärm
Asken, förskola Visby
Auktorisation
Avgifter och maxtaxa inom barnomsorgen
Avgift barnomsorg, beräkna
AV-service

Upp
B
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevtal på Gotland
Barn- och utbildningsnämnden
Beräkna avgift barnomsorg    
Betyg i grundskolan (behörighet krävs)
Biblioteksplan
Björkdungen, förskola Lärbro
Blanketter/mallar
Blanketter förskola pedagogisk omsorg, fritidshem
Blanketter grundskola 
Blanketter bedömning åk 9 
Blå huset, förskola Visby
Bogen, förskola Visby
Boklådor utlåning
Bryggaren, förskola Visby
Buller och ljudmiljö, ett förebyggande projekt inom förskola, fritidshem och grundskola
Bullerbyn, förskola Visby
Budgetfrågor
Byte av skola

Upp
C
Info om COOKIES

Upp
D
Dalhem skola
Delegationsärenden BUN/GVN
Desideria särgymnasie
Digital ansökan/E-tjänster
Draken, förskola Dalhem
Dokumentshanteringsplan


Upp
E
E-tjänster personal
Ekonomi UAF
Ekonomisk basinformation
Ekonomiska rutinbeskrivningar och blanketter
Elevsiffor för barn och elever (förskoleklass-skolår 9) 
Elevstödjare i år 7 - 9 skolor, projekt
Elev- och barntal på Gotland
Elevpeng på Gotland
Elevvård/skolhälsovård
Elevvårdpärm 
Endre skola
Enskilda förskolor
Enskilda grundskolor
Eskelhem skola

Upp
F
Fadder, barn- och utbildningsnämnden,
Faktura och inköp
Fenomenalen
Filmning/fotografering i verksamheten
Filmning/fotografering i verksamhetenFilm/video utlåning
Flexite - Ritisk 
Fole skola
Forellen, förskola Visby
Friskare tillsammans, projekt Humlegårdens RO 1 och 2
Friskvård policy
Fristående förskolor
Fristående grundskolor
Fårösundskolan F-9
Förebyggande hälsoarbete inom förskola och fritidshem 
Förskola Visby, en dialog om förskolan på Gotland
Förskolpeng på Gotland
Förskoleverksamhet, en presentation
Försäkringsskydd - olycksfall Region Gotland
Förteckning över kommunala förskolor, förskoleklass, fritidshem, skolor
Förteckning över fristående verksamhet på Gotland
Förteckning över rektorsorganisationen på Gotland


Upp
G
Garda skola
GEBP, projekt
Glasmästaren, förskola Visby
Genuspedagogik
Giftfri förskola
Gläntan, förskola Roma
Gothem förskola
Grundskolebetyg (behörighet krävs)
Gråboskolan, Visby 
Gurkfröet Öppna förskolan, Hemse

Upp
H
Handlingsplan mot kränkande behandling
Handlingsplan vid hög skolfrånvaro
Handslaget, samarbetsprojekt idrotten - skola
Havdhem, förskola Havdhem
Havdhem skola
Helgomsorg på obekväm arbetstid, ansökan och regler
Hemmasittare - handlingsplan vid hög skolfrånvaro
Hemspråksstöd
Hogrän, förskola
Holken, förskola Klintehamn
Humlan förskola Visby 
Humlegårdsskolan Visby 
Hälsofrämjande skola på Gotland
Högbyskolan F-9, Hemse
Hörselpedagog

Upp
I

Inkomstuppgift barnomsorg, blankett
Inköp och faktura
Inskrivingsregler barnomsorg
Inspelning Utbildningsradion
Intern kontroll
Internationellt arbete inom förskola och skola på Gotland
IT-Systemansvariga Procapita och Schoolsoft

Upp
J
Jämställdhetspolicy (Arbetsmiljöpärmen punkt 7)
Jämställdhetsplan (Arbetsmiljöpärmen punkt 7)
Jämställdhet (genuspedagog)

Upp
K
Kabyssen, förskola Visby
Kalendarie våren 
Kalendarie hösten 
Klangstenen, förskola Fole
Klinteskolan F-9
Klubbsvampen, förskola Visby
Kompetensutveckling BUF
Kommunal förskole- och grundskoleverksamhet
Kontaktinformation utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Korallen, förskola Vibble
Krisberedskap
Krisplan Barn- och elevhälsan.
Kräklingbo skola
Kulturskolan
Kulturkonsulenterna på Gotland
Kuratorer
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Kvalitetsrapport "Så här går det" 
Kvällsomsorg på obekväm arbetstid, ansökan och regler

Upp
L
Ledamöter, barn- och utbildningsnämnden
Lediga jobb
Lien, förskola Visby
Ljudmiljö  och buller, ett förebyggande projekt inom förskola och fritidshem
Linden, förskola Visby
Lunden, förskola Väskinde
Lyckåkerskolan, Visby
Lärbro skola
Lärkan, förskola Burgsvik
Läromedelscentral LC/AV 
Lärplattformen Schoolsoft 
Läsårstider

Upp
M
Maja, språkutveckling
Majblommans hemsida, www.majblomman.se
Malma, särskild undervisningsgrupp
Mattis, särskild undervisningsgrupp
Matsedel
Maxtaxa och avgifter inom barnomsorgen
Mediapedagog
Mobbningsplan - Antimobbningsplan,
Modersmålssamordnare
Modersmålsstöd
Mullvaden, förskola Hemse
Myllan, Öppen förskola Visby
Myran, förskola Visby
Mål fastställda av BUN
Mångfaldsplan

Upp
N
Nationella prov
Norrbackaskolan, Visby
NTA-lådor 

Upp
O
Offentlighetsprincipen
Olycksfallsförsäkring Region Gotland
Olycksfall och akut sjukdom, en handledning
Omsorg på obekväm arbetstid, ansökan och regler
Organisation

Upp
P
Pedagogiska basutredningar inom förskola/fritidshem/grundskola
Pedagogiskt Mediecentrum Gotland (PMC)
Persgränd, förskola Visby
Personuppgiftslagen 
Planering/uppföljning    
Portalen (behörighet krävs)  
Policy/rutiner fastställda av BUN
Praktiksamordning högstadiet  
PRIO - Gotland
Projekt
Protokoll barn- och utbildningsnämnden
Psykologer

Upp
R
Rapport rehabiliteringsutredning
Resultat och utvärdering
Resultatsammanställning
Riktlinjer skolskjutsar Gotland
Riktlinjer för skolskjuts/självskjuts vid växelvis boende
Rim och ramsboken
Ritisk-Flexite
Romaskola
Rutiner/policy fastställda av BUN 

Upp
S
S:t Hansskolan, Visby
Samlad skoldag   
Sammanträdesplan BUN
Samverkansavtal (Gotlands kommun)
Sanda skola
Sanda förskola
Schemablankett barnomsorg 
Schoolsoft lärplattform
Sex och samlevnad en idebank "Det gemensamma budskapet
Sjukhuslärare
Sjöliljan, förskola Fårösund
Skapande skola 
Skadeanmälan vid olycksfall
Skola Gotland 2008, en dialog om grundskolan på Gotland
Skola Visby, en dialog om grundskolan i Visby
Skolbibliotekscentralen 
Skolbyte/skolval
Skolhälsovård
Skolpeng på Gotland
Skolplan och Styrkort BUN, Pdf fil
Skolskjutsar Gotland 
Skolval
Skriftlig bedömning åk-9, då betyg ej kan ges
Skräddaren, förskola Visby 
Solbergaskolan, Visby
Solklintens förskola, Slite
Solklintsskolan, Slite
Solstenen, förskola Endre
Specialpedagog
Sponsring i skolan
Språkeri,språkera, språkutveckling
Språkförskola
Språkklass
Språkotek 
SPRÅKPLAN för språk-, läs- och skrivutveckling
Spunken, förskola Vänge
Start av enskild förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Stenkyrka skola
Storken, förskola Visby
Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesmässan Framtid Gotland 
Styrkort, barn- och utbildningsnämnden
Stånga skola
Synpedagog
Systematiskt kvalitetsarbete
Särskolan
Särgymnasieskola, Desideria
Särskilda undervisningsgrupper i förskola och skola    
Södervärnskolan, Visby     

Upp
T
Tallen, förskola Hemse
Talpedagog
Temalådor
Terra Novaskolan, Visby 
Tillbud och skador bland barn i förskola och familjedaghem, rutiner 
Tillbud och skador bland skolelever, rutiner
Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd
Tjelvarskolan, Visby  
Torpet, förskola Vibble

Upp
U
Ungdomspolitiskt program
Uppföljnings- och utvärderingarbete
Upphovsrätt
Uppsägning av barnomsorgsplats, blankett
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Utmärkelse Jämställd skola
Utlån temalådor, video, film, dia, boklådor och AV-material

Upp
V-Ö
Val av skola
Visborgsstaden, förskola Visby
Vitkålen, förskola Visby
Vänge skola
Världsarvsdagens hemsida (extern länk)
Väskinde skola
Västerhejde skola
Växelvis boende - skolskjuts 
Årsredovisning för BUN 
Årsredovisning för GVN
Åtgärdsprogram inkl uppföljning/utvärdering
Åtgärdsprogram - kartläggning ifyllningsbar
Åtgärdsprogram - manual
Öja skola, Burgsvik
Öppna för möten, projekt Humlegårdens RO 1 och 2    
Öppna förskolan Gurkfröet, Hemse 
Öppen förskola Myllan, Visby 
Övergångar grundskola - gymnasie
Överklagan av beslut fattade inom BUN
Övernattning vid skolor mm, riktlinjer

Upp

 

Sidan uppdaterad: 22 februari 2017
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?