Vattenplan för Region Gotland - en gemensam grundsyn på vattenfrågorna

Vattenplan för Gotland har sin utgångspunkt i kommunens översiktsplan - VISION GOTLAND 2010 och VISION GOTLAND 2025. I översiktsplanen klargörs ett flertal översiktliga mål som berör vattnet på Gotland, bl.a. att vattenförsörjningen ska säkerställas och att ett led i detta är att en vattenplan utarbetas.

Arbetet med "Vattenplan för Gotland" har visat att synen på hanteringen av den viktiga men sårbara resursen grundvatten generellt behöver förändras mot större försiktighet. Grundvattnet, våra dricksvattentillgångar, behöver prioriteras mycket högt i samhällsplaneringen. Ytvattnet har generellt getts en lägre prioritet i vattenplanen. För vissa ytvatten gäller dock lika höga krav på aktsamhet som för grundvatten. Ytvattentäkter och många särskilt värdefulla våtmarker är exempel på detta.

Vattenfrågorna uppmärksammas också på både nationell och internationell nivå. Såväl svenska nationella miljökvalitetsmål som EG-direktivet om vatten påverkar det regionala och lokala arbetet med vattenfrågorna. Detta, tillsammans med ny kunskap och nytt bedömningsunderlag, har beaktats i en revidering av planen.

Vattenplanen är avsedd att ge en översikt över vattenfrågorna och bidra till att skapa en gemensam syn på hur vattnet på Gotland bör hanteras för att kunna nyttjas utan stora problem, också på ett framtida Gotland. Också långt bortom år 2010.

Sidan uppdaterad: 24 januari 2013
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress:
Visborgsallén 19

Tfn: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?