Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Administratör för förskola och pedagogisk omsorg
Telefon: 0498-263490
Telefontid: måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Säg vad du tycker

Ansökan om, ändra eller säga upp kommunal barnomsorgsplats

Du som vill ansöka om kommunal förskola och pedagogisk omsorg är välkommen att göra det via vår e-tjänst.

Digital ansökan till barnomsorg .

Du kan också ansöka via blankett. 
 

Det behövs inget användarnamn eller lösenord för e-tjänsten. Om du vill ansöka via blankett hittar du denna under rubriken Blanketter till höger. Där hittar du även schemablanketter, uppsägningsblankett m.m.

I de fall du önskar fritidshemsplats görs en skriftlig ansökan via blanketten som du hittar under länk på den här sidan.

Du behöver inte vara skriven på Gotland för att stå i barnomsorgskön. Tidigaste ködatum är barnets 6-månadersdag, ansökningar som kommer in tidigare får 6-månadersdagen som ködatum. 

De fristående förskolorna har egna köer. Du som är intresserad av att sätta upp ditt barn i kö i fristående verksamhet får kontakta respektive anordnare.

Familjesida

Familjesidan är en e-tjänst där du, efter att du erbjudits en förskole- eller fritidshemsplats, digitalt kan ändra din inkomstuppgift, schemauppgift, ansökan om plats för syskon, göra uppsägning och ändra kontaktinformation. För att kunna använda tjänsten behöver du e-legitimation eller mobilt bank-ID

Du hittar inloggningen till familjesidan på www.gotland.se/familjesida

Om du får problem med någon del i våra e-tjänster kontakta: Ann-Britt Björklund
tfn 0498 - 26 94 19
e-post: ann-britt.bjorklund@gotland.se

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย