Samhällsplanering

Den fysiska samhällsplaneringen handlar om hur mark- och vattenområden ska användas för bebyggelsens infrastruktur och andra verksamheter. Planeringen styrs av plan- och bygglagen och miljöbalken och innebär att olika samhällsintressen vägs mot varandra och mot enskilda intressen i en öppen och demokratisk process.

Översiktsplanen speglar kommunens vision i den långsiktiga planeringen. I översiktsplanen sker de övergripande övervägandena för lokalisering av nybebyggelse, ny industri, kommunikationer och andra anläggningar. I översiktsplanen redovisas även områden som av olika anledningar behöver skyddas till exempel riksintressen enligt miljöbalken. Alla översiktsplaner ska miljöbedömas och i samband med det ska en MKB upprättas där riskerna för människors hälsa eller för miljön ska beaktas.

Detaljplanen upprättas för mer detaljerad planering och omfattar ett begränsat område. I detaljplanen regleras markens användning, bebyggelse och anläggningar i detalj samt redovisar användning av allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Sidan uppdaterad: 22 mars 2017
Ansvarig för sidan: Lena Beckman

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?