Lokala trafikföreskrifter

Vissa lokala trafikföreskrifter inom Visby tätort 

Trafikreglering

I Visby innerstad (inom stadsmuren) gäller förbud mot trafik med motordrivna fordon mellan klockan 22.00-06.00 övrig tid gäller genomfartsförbud.

Tomgångskörning:

Kommunfullmäktige i Gotlands kommun har den 14 augusti 1989, § 308, med stöd av 14 § hälsoskyddsförordningen, fastställt att tillåten tid för tomgångskörning är 1 minut.

Belastning:

På Strandvägen, delen Donnersgatan-Fiskarplan får fordon vars bruttovikt överstiger 3,5 ton inte föras.
På Blekhagsbacken, Skeppsbrogränd (delen Korsgatan-Strandgatan) och Palissadgatan får fordon vars bruttovikt överstiger 7 ton inte föras.
Gutevägen, delen Färjeleden-Visborgsgatan (Gutebacken) förbud mot genomfartstrafik för fordon med bruttovikt överstigande 7 ton.

Fordonshöjd:

Förteckning över vägportar i Visby innerstad med fri höjd understigande 4,5 meter.
Nedan angiven fri höjd understiger med 0,1 meter den vid barmark uppmätta höjden. Den fria höjden ernås vid en bredd av 260 cm.

Donnersport 2,8 m
Fiskarporten 3,0 m
Norderport 3,8 m
Kajsarporten 2,5 m
Strandporten lilla 1,6 m
Söderport 3,7 m
Klosterbrunnsgatan 8 2,0 m
Riga gränd 2 2,0 m
S:t Hansg. 27 3,0 m
S:t Hansg. 41 2,8 m
Rådhusplan 2,4 m

 

Farligt gods:

Uppställningsplats på södra delen av nya hamnterminalområdet.

Sidan uppdaterad: 20 juni 2017
Ansvarig för sidan: Stefan Wesley

Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?